Národní informační centrum pro evropský výzkum

Užitečné odkazy

FTO - projekty a výsledky

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results

CORDIS

https://cordis.europa.eu/projects/en

Portál veřejně přístupných dat EU

https://data.europa.eu/euodp/cs/data

Horizon Dashboard

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky