Evropská rada pro inovace

Evropská rada pro inovace (EIC) slouží jako jednotné kontaktní místo EU pro evropské inovátory, a to z řad výzkumníků i soukromých společností, především malých a středních podniků. Jejím cílem je podporovat hlavně rizikové průlomové a přelomové inovace (technologické i netechnologické) s potenciálem pro tvorbu nových trhů a překlenovat mezery ve financování větší nabídkou nástrojů rizikového financování. To by mělo mj. přispět k rychlejšímu postupu inovativních podniků na cestě od nápadu k tržnímu uplatnění. Podpora EIC je určena jednotlivým žadatelům i multidisciplinárním konsorciím řešitelů. Řídí se především pravidlem bottom-up, tedy minimálním tematickým vymezením z hlediska oborů vědy a techniky. Výjimku budou tvořit speciální tematicky cílené výzvy na podporu inovací s významným hospodářským nebo společenským dopadem. Hlavními nástroji EIC jsou:

 

  • EIC Pathfinder - pokročilý výzkum průlomových technologií
  • EIC Transition - transformace výstupů výzkumu v inovace
  • EIC Accelerator - další rozvoj a tržní uplatnění inovací

Evropská rada pro inovace rovněž stimuluje inovátory a zavádění inovací do praxe prostřednictvím speciálních cen (Prizes). Mezi ně patří např. EU Prize for Women Innovators, ocenění iCapital nebo European Social Innovation Competition.

Aktuality

Success Stories

Nebyly nalezeny žádné výsledky. Zkuste prosím změnit vyhledávací kritéria.

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky