Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropská rada pro inovace

Evropská rada pro inovace (EIC) slouží jako jednotné kontaktní místo EU pro evropské inovátory, a to z řad výzkumníků i soukromých společností, především malých a středních podniků. Jejím cílem je podporovat hlavně rizikové průlomové a přelomové inovace (technologické i netechnologické) s potenciálem pro tvorbu nových trhů a překlenovat mezery ve financování větší nabídkou nástrojů rizikového financování. To by mělo mj. přispět k rychlejšímu postupu inovativních podniků na cestě od nápadu k tržnímu uplatnění. Podpora EIC je určena jednotlivým žadatelům i multidisciplinárním konsorciím řešitelů. Řídí se především pravidlem bottom-up, tedy minimálním tematickým vymezením z hlediska oborů vědy a techniky. Výjimku tvoří speciální tematicky cílené výzvy na podporu inovací s významným hospodářským nebo společenským dopadem. Hlavními nástroji EIC jsou:

 

  • EIC Pathfinder - pokročilý výzkum průlomových technologií
  • EIC Transition - transformace výstupů výzkumu v inovace
  • EIC Accelerator - další rozvoj a tržní uplatnění inovací

Souhrn základních informací o podpoře poskytované těmito nástroji je k dispozici v přehledu v sekci Dokumenty.

 

Evropská rada pro inovace rovněž stimuluje inovátory a zavádění inovací do praxe prostřednictvím speciálních cen (Prizes). Mezi ně patří např. EU Prize for Women Innovators, ocenění iCapital nebo European Social Innovation Competition.

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Úspěšné příběhy

Nebyly nalezeny žádné výsledky. Zkuste prosím změnit vyhledávací kritéria.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034