Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Physics for Future (P4F) nabízí 30 postdoktorských pozic

15. 9. 2023

Soubory:

Leták P4F

Program Physics for Future (P4F), spolufinancovaný z Marie Skłodowska-Curie COFUND a koordinovaný Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR (FZU), otevřel svoji první výzvu k předkládání žádostí o postdoktorská stipendia.

P4F je program pro postdoktorandy a postoktorandky, jehož cílem je umožnit výzkumným pracovníkům realizovat vlastní, tzv. bottom-up projekty po dobu dvou let v České republice v rámci FZU nebo ELI Beamlines.

Vědecký rozsah programu P4F zahrnuje tyto oblasti: astronomy, astrophysics and cosmology; atomic, molecular and chemical physics, biophysics, condensed matter physics, fluids and plasma physics (including surface physics), high energy physics, nano materials, nuclear physics, optics, pure mathematics, applied mathematics, statistical physics.

Díky rozsáhlé síti partnerů pro secondmenty program umožňuje účastníkům osvojit si širokou škálu nejen vědeckých, ale i přenositelných a měkkých dovedností.

První výzva byla spuštěna s uzávěrkou 10. listopadu 2023. V rámci výzvy je nabízeno 30 stáží pro excelentní vědkyně a excelentní vědce,.

Více informací naleznete v přiloženém letáku a na webových stránkách p4f.fzu.cz.

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky