Národní informační centrum pro evropský výzkum

Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA)

Akce Marie Skłodowska-Curie podporují školení a kariérní rozvoj výzkumníků prostřednictvím programů pro doktorandy, vědecko-výzkumných pobytů pro postdoktorandy a kolaborativních projektů. Klíčovým principem je mobilita, výzkumníci vyjíždějí na hostitelskou instituci v zemi, kde dlouhodobě nepůsobí, aby získali nové znalosti, dovednosti a kompetence, které přispějí k jejich kariérnímu posunu. MSCA jsou zaměřeny na mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci, účast neakademického sektoru (především průmyslu a malých a středních podniků) je vítána. 

 

Rozlišujeme pět typů grantů:
 

MSCA sítě pro doktorandy (MSCA Doctoral Networks, DN)

 

Cílem je školit novou generaci výzkumníků, kteří budou schopni čelit současným a budoucím výzvám a využít získané znalosti a nápady k ekonomickému a společenskému užitku. DN zvýší atraktivitu a excelenci doktorského studia v Evropě. Vybaví doktorandy kombinací výzkumných a přenositelných kompetencí a zajistí jim lepší kariérní vyhlídky v akademickém i neakademickém sektoru prostřednictvím mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility.

 

MSCA individuální granty pro postdoktorandy (MSCA Postdoctoral Fellowships, PF)

 

Cílem je posílit tvůrčí a inovativní potenciál výzkumných pracovníků s doktorátem, kteří chtějí získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilého školení, mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility. Individuální granty jsou otevřeny vynikajícím výzkumným pracovníkům jakékoli národnosti, včetně těch, kteří se chtějí reintegrovat do evropského výzkumu, prchají ze své země z důvodu např. konfliktu, chtějí se vrátit do výzkumu po kariérní přestávce či hodlají pracovat na výzkumných a inovačních projektech v neakademickém sektoru.

 

MSCA výměnné pobyty (MSCA Staff Exchanges, SE)

 

Výměny zaměstnanců mají za cíl podporovat inovativní mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci ve výzkumu a inovacích prostřednictvím výměny zaměstnanců a sdílení znalostí a nápadů. Tento program podporuje sdílenou kulturu výzkumu a inovací. Do projektů se může zapojit jakýkoliv zaměstnanec přispívající k výzkumným činnostem v projektu. Instituce tvořící konsorcium mohou vysílat a/nebo přijímat výzkumné pracovníky, technické, administrativní pracovníky, manažery apod.).

 

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (MSCA COFUND)

 

MSCA COFUND má za cíl spolufinancovat nové nebo stávající doktorské či postdoktorandské programy, které jsou realizovány na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Díky těmto programům se šíří osvědčené postupy MSCA, včetně mezinárodního, mezisektorového a mezioborového školení v oblasti výzkumu, stejně jako nadnárodní a mezisektorová mobilita výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry.

 

MSCA a občané (MSCA and Citizens)

 

Cílem Evropské noci vědců je přiblížit výzkum a výzkumné pracovníky široké veřejnosti, zvýšit povědomí o výzkumných a inovačních činnostech, posílit veřejné uznání vědeckého a výzkumného vzdělávání, ukázat úlohu výzkumného pracovníka ve společnosti a pro společnost a ekonomiku a dopad práce výzkumných pracovníků na každodenní život občanů, v neposlední řadě zvýšit zájem mladých lidí o výzkum a vědeckou kariéru.

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Úspěšné příběhy

Nebyly nalezeny žádné výsledky. Zkuste prosím změnit vyhledávací kritéria.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034