Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Prezentace z on-line Information Day on MSCA COFUND under Horizon Europe, 03/06/2021

04.06.2021

Soubory:

2021_MSCA COFUND_Z. Capkova.pdf

Dne 3. června 2021 uspořádalo Technologické centrum AV ČR on-line Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie COFUND (Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů pro doktorandy a postdoktorandy) v Horizontu Evropa. Účastníci se dozvěděli novinky k pravidlům zapojení do tohoto typu projektů. O zkušenost s podáním projektového návrhu a implementací programů se podělily projektové manažerky dvou běžících programů pro postdoky: projekt BIENVENÜE řízený regionem Bretaň a LEaDing Fellows na Technické univerzitě v Delft.

Více aktualit

Druhá výzva MSCA4Ukraine se otevře v srpnu

03.06.2024

V dubnu 2024 Evropská komise ohlásila navýšení alokace pro program MSCA4Ukraine o 10 mil. EUR. Dodatečný rozpočet umožní dalším 50 fellows, a to jak doktorským studentům, tak postdokům, pokračovat v jejich výzkumné činnosti na území EU a zemí...

Podělte se o dobrou praxi zaměřenou na školení v projektech MSCA

31.05.2024

Evropská komise ocení Vaši pomoc při aktualizaci stávajících doporučení MSCA ke školení (MSCA Guidelines on Supervision), která by nově měla být doplněna o ukázkové příklady přímo z praxe. Poptávají se zejména zkušenosti a názory, které se týkají následujících...

MSCA v rámci ESOF proškolí fellows i projektové manažery

22.04.2024

Evropská komise pořádá v rámci letošního ročníku konference EuroScience Open Forum (ESOF), který se tentokrát uskuteční v polských Katovicích, jedinečnou doprovodnou událost určenou pro širokou škálu aktérů, kteří se v současnosti podílí nebo byli...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034