Zpět

Prezentace a záznam z "On-line Information Day on MSCA Postdoctoral Fellowships under Horizon Europe", 21/05/2021

27.05.2021

Soubory:

MSCA Postdoctoral Fellowships_27.5.2021.pdf

Dne 21. května 2021 uspořádalo Technologické centrum ve spolupráci s Univerzitou Karlovou informační den k první výzvě MSCA Postdoctoral Fellowships v novém rámcovém programu Horizont Evropa. Účastníci byli seznámeni s novými pravidly platnými od výzvy 2021.

Prezentaci najdete v příloze. 

Záznam je k dispozici ZDE

Pozor změna !!! Předpokládaný termín otevření výzvy MSCA-PF-2021 je 22. června 2021, uzávěrka je stanovena na 12. října 2021.  

Výzkumnice a výzkumníci, kteří hodlají letos podat projektový návrh, se mohou přihlásit na workshop pořádaný ve dnech 24. a 25. června. Pro více informací navštivte stránku ZDE.

Více aktualit

Předsednická konference k MSCA - uložte si datum a pošlete svůj příběh!

19.10.2021

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2021 se bude v Ljubljaně během slovinského předsednictví konat online konference s názvem "MSCA fostering balanced mobility flows in Europe". Hlavním tématem bude, jak podpořit návrat a reintegraci vědců, kteří absolvovali MSCA pobyt, v...

Informace o počtu podaných žádostí o "MSCA Postdoctoral Fellowship"

15.10.2021

Do první výzvy pro podávání žádostí o MSCA individuální granty pro postdoktorandy v rámci programu Horizon Europe (MSCA-PF-2021) bylo podáno 8356 projektů. Hostující organizace se nacházejí ve 46 zemích. 13 institucí z ČR žádalo o "Global Fellowship" a 151 o "European Fellowship"....

Nobelisté školí mladé výzkumné pracovníky v rámci MSCA IF projektů

13.10.2021

Letošní držitelé Nobelovy ceny za chemii, prof. B. List (Ústav Maxe Plancka pro výzkum uhlí v Německu) a prof. David W.C. MacMillan (Univerzita v Princetonu v USA) se stali školiteli dvou postdoků v rámci MSCA IF projektů  SusCat a PhotoChemBio (individuální...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky