Národní informační centrum pro evropský výzkum

Inovativní MSP

Evropské partnerství pro inovativní malé a střední podniky je nástupcem programů Eurostars 1 a 2. Cílem tohoto partnerství je umožnit MSP vyvíjet nové inovované produkty, služby nebo procesy prostřednictvím mezinárodní spolupráce s dalšími podniky nebo výzkumnými organizacemi. Tato spolupráce by rovněž měla vést ke zlepšení jejich připravenosti na další růst a mezinárodní expanzi. Základním pravidlem programu je povinná účast minimálně jednoho inovačního MSP v konsorciu. Podnik musí být zároveň v projektu v pozici lídra. Partnerství je společným programem realizovaným a financovaným Evropskou komisí z části Evropské inovační ekosystémy programu Horizont Evropa a mezivládní iniciativou EUREKA.

Webová stránka programu Eurostars https://www.eurekanetwork.org/countries/czech-republic/eurostars/

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034