Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské partnerství pro biodiverzitu - European partnership rescuing biodiversity to safeguard life on Earth

Evropské kofinancované partnerství v oblasti biodiverzity přispěje k naplnění cílů Evropské strategie pro biodiverzitu pro rok 2030 a bude příležitostí koordinovat výzkumné programy členských zemí EU a zemí asociovaných k programu Horizont Evropa. Konsorcium připraví společné aktivity (např. společně vyhlašované výzvy nebo mobilitní programy) a umožní vytvořit a realizovat společnou výzkumnou a inovační agendu. Ta by měla pro 7 let trvání partnerství zahrnovat výzvy k výzkumným projektům, monitorování biodiverzity a ekosystémů a aktivity směřované k tvorbě poltik.

 

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky