Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské partnerství A climate neutral, sustainable and productive Blue Economy

Partnerství urychlí proces transformace evropské oceánské ekonomiky směrem k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Propojení vědy, průmyslu, řídící sféry a společnosti při řešení národních, regionálních a evropských priorit ve  výzkumu a inovacích přinese znalosti nezbytné pro udržitelné využití oceánských a mořských zdrojů. Cílem jsou zdravé oceány a produktivní udržitelné hospodaření s oceánskými zdroji, které přispívá ke kvalitnímu životu občanů. Partnerství přispěje k řešení globálních výzev,  kterými jsou zabezpečení energie, zdravé životní prostředí, klimatická změna a zajištění potravin. Návrh partnerství je k dispozici na stránkách EK zde.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky