Národní informační centrum pro evropský výzkum

European Partnership accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures

Evropské kofinancované partnerství je zaměřeno na přijetí ekologických přístupů v zemědělských systémech. Jeho cílem je vytvořit a podporovat síť tzv. živých laboratoří (living labs) a výzkumných infrastruktur, které urychlí přechod k agro-ekologii v celé Evropě. Koncept by měl poskytnout prostor pro dlouhodobé experimenty přizpůsobené dané lokalitě se zahrnutím všech klíčových osob.  

 

Vyhlášení výzvy pro partnerství je plánováno v pracovním programu klastru 6 na léta 2023-2024. 

Více o návrhu partnerství zde.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky