Národní informační centrum pro evropský výzkum

Bezemisní silniční doprava

Evropské partnerství 2ZERO bude vycházet z aktivit iniciativy pro zelená vozidla (European Green Vehicle Iniviative, EGVI). Jeho cílem je přispět k dosažení uhlíkové neutrality silniční dopravy do roku 2050. Partnerství se zaměří na komplexní pokrytí všech souvisejících oblastí výzkumu a inovací: od technologií, přes procesy, po inovativní business modely. Výsledkem bude nová generace dostupných technologií umožňujích snížení emisí všech typů silničních vozidel k nule. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji efektivní a uživatelsky přátelské infrastruktury pro dobíjení elektromobilů.

Webová stránka EGVI https://egvi.eu/

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky