Evropské Partnerství Baterie

Návrh Evropského partnerství Baterie byl zveřejněn dne 20. června 2020.

Cílem Evropského partnerství Baterie je ustavit udržitelný a cirkulární evropský hodnotový řetězec Baterie, který bude nejlepší na světě a pomůže posunout transformaci k uhlíkově neutrální společnosti. Ambicí partnerství je připravit a vybavit Evropu na výrobu a komercializaci technologií pro baterie nové generace do roku 2030, a to prostřednictvím inovačního programu orientovaného na výsledky, který umožní rozvinutí mobility s nulovými emisemi a skladování energie z obnovitelných zdrojů. Tak přímo přispěje k úspěchu Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal).

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky