Národní informační centrum pro evropský výzkum

Propojená a autonomní mobilita

Cílem evropského partnerství zaměřeného na propojená a autonomní vozidla je zajistit vedoucí postavení Evropy v oblasti bezpečné a udržitelné silniční dopravy, a to prostřednictvím automatizace. Jeho role bude rovněž zásadní z hlediska sladění výzkumných a inovačních aktivit napříč EU, které umožní rychlejší  zavádění technologií a služeb CCAM do praxe. Aktivity partnerství se budou věnovat především:

  • zvýšení bezpečnosti díky snižování počtu dopravních nehod způsobených lidskou chybou
  • snížování dopadu emisí z dopravy na životní prostředí díky optimalizaci dopravních toků
  • zajištění mobility a její dostupnosti
  • posilování konkurenceschopnosti evropského průmyslu

Návrh partnerství CCAM

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky