Národní informační centrum pro evropský výzkum

Čistý vodík

Evropské partnerství Clean Hydrogen navazuje na společný podnik pro palivové články a vodík (FCH JU). Jeho cílem je urychlit rozvoj a zavádění evropského hodnotového řetězce pro technologie čistého vodíku, což přispěje k udržitelným, dekarbonizovaným a plně integrovaným energetickým systémům. Spolu s aliancí pro čistý vodík má přispět k dosažení cílů EU stanovených ve vodíkové strategii EU pro klimaticky neutrální Evropu. Zaměří se na výrobu, distribuci a skladování čistého vodíku a na dodávky odvětvím, v nichž se obtížně snižují emise uhlíku, jako jsou těžký průmysl a těžká nákladní doprava.

Webová stránka FCH JU https://www.fch.europa.eu/ 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky