Evropské partnerství Smart Networks and Services

SNS.png

 

Evropské partnerství v oblasti inteligentních sítí a služeb (Smart Networks and Services /SNS/) vznikne jako společný podnik s veřejnou investicí do výzkumu a inovací ve výši 900 milionů EUR v rozpočtovém horizontu období let 2021 až 2027

 

Společný podnik bude koordinovat výzkumné a inovační činnosti týkající se 6G technologií v rámci programu Horizont Evropa, jakož i zavádění technologií 5G v rámci programu Connecting Europe Facility Digital a dalších nástrojů.

 

Partnerství SNS si klade dva hlavní cíle:Picture6G.jpg

1) Podporovat technologickou suverenitu Evropy v oblasti 6G tím, že bude implementovat program pro výzkum a inovace, jehož výsledky povedou ke standardizaci 6G technologií kolem roku 2025, a dále tím, že připraví evropský trh na přijetí 6G do konce tohoto desetiletí. Mobilizace širokých skupin zúčastněných stran bude klíčem k řešení strategických oblastí hodnotového řetězce sítí a služeb od poskytování služeb založených na edge- a cloudových technologiích až po podporu tržních příležitostí pro nové komponenty a zařízení, která nahradí dnešní chytré telefony.

 

2) Zavádět technologie 5G v Evropě při současné podpoře přechodu k zelené ekonomice a společnosti. Za tímto účelem bude SNS koordinovat strategické vedení příslušných aktivit v rámci programu Connecting Europe Facility (5G Corridors). Rovněž přispěje ke koordinaci vnitrostátních programů, např. v rámci nástroje Recovery and Resilience Facility či v programu Digitální Evropa a InvestEU.

 

 

Text návrhu nového partnerství najdete zde.  Předpokládá se, že Evropská partnerství zakládaná podle Článku 187 Smlouvy o fungování EU vzniknou během roku 2021. O jejich programu a výzvách k podávání projektů budeme informovat na stránkách této sekce.

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky