Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské partnerství Clean Steel - nízkouhlíkové hutnictví

Partnerství sladěné s prioritami European Geen Deal podpoří vedoucí postavení evropského hutnictví a jeho transformaci na uhlíkově neutrální sektor, který bude katalyzátorem pro další průmyslová odvětví. Do roku 2027 bude implementovat nejméně dva demonstrační projekty zajišťující 50% snížení emisí  CO2 a zajistí dosažení úrovně TRL 8 (Technology Readiness Level) do roku 2030  nejméně v 12 oblastech, které partnerství podporuje. Konečným cílem je snížení  emisí  CO2 do roku 2050 o 80-95 % a následně dosažení úplné uhlíkové neutrality. 

Text návrhu partnerství z července 2020 najdete zde

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034