Národní informační centrum pro evropský výzkum

SOLVIT

SOLVIT je bezplatná, neformální, transparentní a diskrétní služba pro rychlé a efektivní řešení sporů občanů i podnikatelů s úřady v rámci celé EU, v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Podrobnější informace o fungování služby SOLVIT se můžete dočíst na stránkách Evropské komise.

SOLVIT řeší tyto problémy: uznávání odborných kvalifikací; víza a právo pobytu; obchod a poskytování služeb (podnikání); motorová vozidla a řidičské průkazy; rodinné dávky; důchodová práva; práce v zahraničí; dávky v nezaměstnanosti; zdravotní pojištění; Přístup ke vzdělání; přeshraniční pohyb kapitálu a plateb; vrácení DPH.

Solvit nemůže pomoci pokud: ve věci bylo zahájeno soudní řízení; jedná se o problém mezi dvěma soukromými subjekty, např. mezi dvěma podnikateli nebo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – prostřednictvím sítě SOLVIT lze řešit pouze pochybení státních orgánů při aplikaci práva EU. Pokud jde o záležitost spotřebitelských práv nebo se snažíte získat náhradu škody.

Pro zadání stížnosti využijte online formuláře na stránkách Evropské komise.
Pracovníky českého SOLVIT centra lze také kontaktovat na e-mailové adrese solvit@mpo.cz, případně telefonicky na čísle +420 224 221 701.

Pracovníci sítě SOLVIT do jednoho týdne zhodnotí, zda váš problém spadá do působnosti služby SOLVIT. Do dalšího měsíce váš případ předají partnerskému SOLVIT centru, které následně do 70 dnů nalezne řešení daného problému. Síť SOLVIT však zpravidla vyřeší váš případ v mnohem kratší lhůtě.
Na SOLVIT se můžete obrátit nejen v češtině, ale také i v angličtině.

Informace pochází z webu Ministerstva průmyslu a obchodu, které má agendu SOLVIT ve své gesci.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034