Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropský obranný program (EOP) - European Defence Fund (EDF)

Evropský obranný fond je program na podporu  společného obranného výzkum a vývoje a na podporu konkurenceschopného obranného průmyslu. Je zaměřen na výzkum a vývoj nejmodernějších a interoperabilních obranných technologií a vybavení. Cílem je také iniciovat a podpořit spolupráci členských zemí (pravidlo účasti minimálně 3 různých členských zemí). V projektech je bonusem podporována účast malých i středních firem. 

Pro období 2021-2027 má program rozpočet 7,953 miliard €, které jsou rozděleny na dva směry:

    a)   2,7 miliard € pro kolaborativní obranný výzkum  zaměřený na nové a budoucí bezpečnostní

        hrozby s cílem maximalizace inovací a zavádění nových technologií.

    b)   5,3 miliard € pro spolufinancování projektů rozvoje schopností založených na spolupráci,       které doplňuje národní příspěvek. Cílem je efektivita využití rozpočtu pro obranu v členských  zemích a redukce duplikovaných akcí.

EDF je implementován ročními pracovními programy a tématickámi výzvami. 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2021/697, kterým se zřizuje Evropský obranný fond, European Defence Fund  bylo publikováno 12.5.2021 v Úředním věstníku: OJ L 170, 12.5.2021, p. 149–177

Program EDF je řízen DG DEFIS (Defence Industry and Space).

Národním kontaktem je Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D. (stejskalova@aobp.cz ), zástupkyně ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.  Základní nformace k EDF v češtině jsou zde.  

 

Přehledné informace o EDF:

Informační leták o programu: 

Otevření programu bude on-line 30.června 2021 od 14:30 do 17:00 

Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem (COM(2021) 70 final)

Důležité uskupení: European Network of Defence - related Regions 

 

Programu EDF předcházely dva pilotní programy:

a)      "Preparatory action for Defence research“: Preparatory Action on Defence Research (PADR) (europa.eu) 2017-2019,
90 milionů €, Bylo financováno 18 projektů, kterévytvořily klastry specificky orientované pro určitou problematiku, například standardizaci,  lasery s vysokým výkonem, systémy na čipu atd.

b)      „Evropský program rozvoje obranného průmyslu“ - European Defence Industrial Development Programme (EDIDP); 
2019-2020
, 500 milionů €. Informace o struktuře programu, výzev i financovaných projektech:

 

 

 

European Defence Fund - EDF

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky