Národní informační centrum pro evropský výzkum

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Operačního program Jan Amos Komenský (OP JAK) má v programovém období 2021-2027 ve své gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

OP JAK je financováno ze strukturálních fondů Evropské unie.

Prioritami jsou:  1 ) Výzkum a vývoj (Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace); 2) Vzdělávání (Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv); 3) Technická pomoc.

Webovou stránku program OP JAK naleznete zde.

Kontakt: Řídicí orgán OP JAK, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní adresa: Řídicí orgán OP JAK, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Harfa Office Park, Českomoravská 242/15, 190 00 Praha 9

E-mail: opjak@msmt.cz  

 

 

Aktuality

Otevřené a nadcházející výzvy

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky