Národní informační centrum pro evropský výzkum

Horizontální aspekty: Etika

azprojekt.png

 

Aspekty týkající se etiky, genderové rovnosti a otevřeného přístupu k vědeckým informacím je nutné řešit nejen v průběhu přípravy projektu, ale i po celou dobu jeho řešení.

 

 

Etika

Etika je stěžejní součástí všech projektů financovaných rámcovým programem Horizont Evropa. Výzkumníci jsou povinni postupovat v souladu s etickými normami a standardy.

Již v projektovém návrhu musejí žadatelé pečlivě zvážit veškeré etické otázky. Projektový návrh obsahuje poměrně podrobnou tabulku, ve které žadatelé vyznačí veškeré oblasti, kterých se jejich projektový návrh týká. Může jít např. o práci s biologickým materiálem, zvířaty nebo osobními daty. K vyplnění této časti projektového návrhu vydala Evropská komise poměrně podrobný manuál.

Každý projekt, který je po hodnocení zvažován k financování, potom prochází kontrolou z hlediska etiky a v případě nastolení zásadních etických otázek nebo jejich nedostatečného pojednání v projektovém návrhu, dochází k hodnocení návrhu etickými experty.

Všechny požadavky Evropské komise související s etikou jsou v rámci projektu zavedeny jako povinné deliverables, které musejí příjemci odevzdávat. V průběhu projektu pak může dojít i k etickým kontrolám a auditům. Specifická ustanovení týkající se etiky v průběhu projektu jsou pojednána v příloze 5 grantové dohody.

 

 

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky