Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zvažujete, připravujete nebo již koordinujete výzkumný a inovační projekt v rámci HE?

Technologické centrum Praha nabízí koordinátorům ucelenou podporu již od prvních kroků souvisejících s přípravou projektu až po jeho podání, která zahrnuje pomoc v několika oblastech:

 

  • příprava rešerší tematicky relevantních evropských politik a strategií
  • vypracování přehledu doposud podpořených projektů v dané oblasti
  • doplnění řešitelského konsorcia vyhledáním zahraničních partnerů s potřebnou specifickou expertizou
  • asistence v průběhu psaní návrhu projektu včetně revize textu (zahrnující aspekty týkající se oblasti standardizace, IPR, etiky, genderových otázek apod.), kontrolu sestavení rozpočtu podle pravidel programu či asistenci při elektronickém podávání projektové žádosti
  • zajištění zpětné vazby k projektovému návrhu od nezávislého zkušeného hodnotitele
  • příprava a kontrola smluvních dokumentů mezi partnery projektu

 

LETÁK - shrnutí služeb pro koordinátory

 

PRE-SCREENING projektových návrhů - služba TC Praha s podporou projektu NCPWIDERA.NET 

 

MODUL 5: koordinace projektů HE - série interaktivních workshopů TC Praha "Jak na Horizont Evropa" zpravidla dvakrát ročně, sledujte kalendář (Ohlédnutí za workshopy PODZIM 2023)

 

Zaručujeme důvěrné zacházení s informacemi a nezávislý pohled odborníků s orientací v rámcových programech a v evropské výzkumné politice. Naše služby jsou hrazeny z veřejných prostředků, a proto vám mohou být nabídnuty bezplatně. V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte na horizont@tc.cz

 

Aktuality

Úspěšné příběhy

Nebyly nalezeny žádné výsledky. Zkuste prosím změnit vyhledávací kritéria.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034