Národní informační centrum pro evropský výzkum

Školicí aktivity

 • Nabízíme INTERAKTIVNÍ WORKSHOPY k vybraným aspektům programu Horizont Evropa, které jsou pořádány pravidelně dvakrát ročně (jaro, podzim). Jednotlivé workshopy spojuje zejména jejich praktické zaměření, ale také důraz na aktivní zapojení účastníků a přátelská atmosféra. Jsou hrazeny z veřejných prostředků, a proto vám mohou být nabídnuty bezplatně.
  • Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
  • Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
  • Modul 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa
  • Modul 4: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa
  • Modul 5: Koordinace projektů Horizont Evropa
  • Modul 6: Workshop pro žadatele o individuální granty pro postdoktorandy Marie Skłodowska-Curie (MSCA Postdoctoral Fellowships)
  • Modul 7: Workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty (ERC StG a CoG)
  • Modul 8: Nástroje Horizont Evropa pro firmy
  • Modul 9: Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa

 

 • Kromě informačních dnů a školicích aktivit určených pro širší cílovou skupinu nabízíme úzce zaměřené semináře ke specifickým oblastem rámcových programů, které vycházejí z potřeb a odborného zaměření konkrétní organizace, tzv. SEMINÁŘE NA POPTÁVKU. Vytvoříme vám akci „šitou na míru“ dle potřeb vašich výzkumníků a výzkumnic, administrativní podpory i managementu, v rozsahu půl či celého dne, ve vašich prostorách, například na následující témata:
  •  HORIZONT EVROPA PRO ZAČÁTEČNÍKY (seznámení s programem)
  • AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
  • ZÁSADY PŘÍPRAVY PROJEKTŮ PROGRAMU HORIZONT EVROPA
  • IMPLEMENTACE PROJEKTŮ RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU

 

V případě zájmu o seminář na poptávku prosím kontaktujte horizont@tc.cz.

 

 • Nabízíme krátkodobé STÁŽE V TECHNOLOGICKÉM CENTRU pro projektové manažery a pracovníky grantových kanceláří. Podle vašich individuálních potřeb pro vás připravíme setkání v našich prostorách s relevantními NCP a seznámíme vás s prací a službami naší organizace, jednotlivých NCP i rámcovými programy.

V případě zájmu o stáž v Technologickém centru prosím kontaktujte horizont@tc.cz.

 

 • Pořádáme další specializované školicí akce  o příležitostech zapojení do Horizontu Evropa.

 

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034