Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Pre-screening návrhů projektů Horizont Evropa

09.01.2024

Soubory:

UserGuide_Wideraexperts.eu_.pdf

Připravujete projektový návrh do nadcházejících výzev Horizontu Evropa?

Chcete získat cennou zpětnou vazbu přímo od expertů-evaluátorů Evropské komise včetně doporučení, jak projekt na poslední chvíli ještě vylepšit?

Technologické centrum Praha vám nabízí zdarma službu pre-screening projektových návrhů. Služba je určena všem navrhovatelům z ČR, kteří splňují následující podmínky:

- připravují projekt do výzev Horizontu Evropa v podprogramech: Clusters 1 to 6,  Widening & ERA, EIC Pathfinder,

- jsou koordinátorem připravovaného projektu nebo jsou vedoucím některého z pracovních balíčků,

- registrují se s dostatečným časovým předstihem jako zájemce o tuto službu do platformy https://wideraexperts.eu/,

- seznámí se s charakterem a podmínkami poskytované služby uvedenými na webu  https://www.ncpwideranet.eu/wideraexperts/ nebo v přiloženém souboru,

 

Technologické centrum Praha poskytuje tuto službu prostřednictvím projektu NCPWIDERA.NET, Pre-screening bude umožněn celkem až 50 projektům českých navrhovatelů.

Pro podrobné informace či pomoc s přípravou projektového návrhu se obracejte na své oborové národní kontakty.

Více aktualit

Vyšlo speciální číslo časopisu Echo

22.01.2024

Analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu ECHO v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha (dříve TC AV ČR). Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti...

Revidovaná šablona pro Osvědčení o finančních výkazech

21.02.2024

Evropská komise zveřejnila revidovanou šablonu pro Osvědčení o finančních výkazech (Certificate on the Financial Statement, CFS). Aktuální verze 2.0 obsahuje oproti původní verzi detailní postupy auditora (Agreed-upon Procedures). Svou nynější podobou se tak šablona více...

Podcast: O Expertní skupině ERC se Zdeňkem Strakošem

21.02.2024

Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky