Národní informační centrum pro evropský výzkum

Ukonceni-projektu.JPG

Vyvrcholením realizace projektu je jeho úspěšné dokončení. Konsorcium reportuje o dosažených výsledcích a získává kompletní financování od poskytovatele.

 

 

Konsorcium vyplňuje kromě periodického reportu po skončení projektu také závěrečnou zprávu shrnující dosažené výsledky. Pokud celkové náklady některých příjemců překročí 430 tis. Euro, musí tito příjemci předložit poskytovateli navíc také osvědčení o finančních výkazech (tzv. Certificate on Financial Statement) realizované vlastním auditorem. Koordinátor následně obdrží na účet zůstatek finančních prostředků odpovídající vynaloženým nákladům (včetně uvolnění prostředků z Mutual Insurance Mechanism) a rozesílá jej podle ustanovení v konsorciální smlouvě ostatním partnerům. Až do dvou let od vyplacení zůstatku může dojít k finančnímu auditu poskytovatelem. 

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky