Národní informační centrum pro evropský výzkum

Hledání výzvy a hledání partnerů

Výzvy WEB.JPG

 

Kvalitní projektový návrh se v první řadě neobejde bez správně složeného konsorcia, které si najde vhodnou výzvu pro svůj projekt.

 

Jak najít správnou výzvu?

Všechny výzvy programu Horizont Evropa je možné nalézt skrze jednotný elektronický portál Funding & tender opportunities. V záložce Search funding and tenders je potřeba specifikovat Vaše hledání, tj.

  • programové období 2021 – 2027
  • a program Horizont Evropa.

V případě, že již hledáte nějakou konkrétní výzvu, můžete ji najít podle jejího ID. Výzvy můžete také filtrovat podle toho, zda jsou teprve připravované, aktuálně otevřené, nebo již uzavřené.

 

Jaké jsou náležitosti výzev?

Každá výzva má své základní náležitosti, tj. název výzvy, stanovené uzávěrky a počet hodnotících kol, ale také označení pracovního programu, do kterého výzva patří.

 

Kromě těchto základních informací u každé výzvy najdete také její popis. Tento popis, ale také informace z přiloženého pracovního programu doporučujeme detailně studovat, aby Vámi předpokládaný projektový návrh co nejlépe reflektoval požadavky a cíle Evropské komise. V sekci Conditions and documents naleznete všechny relevantní dokumenty na jednom místě, například již zmíněný pracovní program, ale také odkazy na modelovou a anotovanou modelovou grantovou dohodu, šablony projektových návrhů, atd.

 

V neposlední řadě každá výzva obsahuje sekce, ve kterých je možné nalézt odbornou pomoc, ať už se jedná o často kladené otázky a odpovědi, které jsou pro danou výzvu specifické, nebo o odkazy na Národní kontakty. České národní kontakty můžete tedy nalézt jak přes portál FTO, tak přes české stránky Horizontu Evropa (zde).

 

Projektový návrh podáváte přímo u výzvy, v sekci Submission service.

 

České video, jak nejlépe vyhledávat v portálu FTO, si můžete prohlédnout v sekci E-learning nebo na tomto odkazu.

 

Jak najít partnery?

Výzvy na portálu FTO také obsahují tzv. Partner Search, který Vám umožňuje najít konsorcia, která hledají do svého projektu partnery s konkrétními požadavky, ale kde si také můžete nalézt partnery do Vámi koordinovaného projektu.

 

Mimo tento centrální partner search existují také specializované partnerské burzy, které jsou z pravidla organizované mezinárodními sítěmi tematických NCP. Pokud chcete zjistit, zda se můžete takové partnerské burzy také účastnit, obraťte se na národní kontakt, který danou oblast spravuje (seznam českých NCP zde). Seznam sítí, které tyto burzy organizovaly pro projekty programu H2020, naleznete zde.

 

V neposlední řadě také existují soukromé partnerské burzy a sítě, které je možné – za poplatek - využít k vyhledání správného konsorcia. Jednou z takových sítí je například Crowdhelix Network

Možnosti, jak se prezentovat a vyhledávat partnery jsou shrnuty v českém videu

 

Jaké jsou služby Technologického centra Praha?

 

V případě, že sestavujete konsorcium a máte vážný zájem o koordinaci projektu Horizont Evropa, Vám Technologické centrum Praha nabízí služby šité na míru. Rádi Vám pomůžeme i s vyhledáním vhodných partnerů či doplněním řešitelského konsorcia vyhledáním zahraničních partnerů s potřebnou specifickou expertízou. Více informací v letáku TC Praha zde.

 

Jaké je požadované složení konsorcia?

Při sestavování konsorcií pro projekty Horizontu Evropa je vhodné mít na paměti minimální podmínky pro konsorcium, tj. minimálně tři různé instituce ze tří různých členských států nebo států asociovaných k programu HE. Více informací k minimálním podmínkám uznatelnosti konsorcií a seznamy členských, asociovaných a třetích států naleznete zde.

 

 

 

 

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky