Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Velikostní struktura (roční obrat) tuzemských podniků účastnících se rámcových programů podle krajů

01.11.2022

Soubory:

HE_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220915_var.jpg

H2020_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220517_var.jpg

FP7_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20210430_var.jpg

Předchozí příspěvek z 24. října 2022 hodnotil velikost podniků účastnících se rámcových programů podle výše jejich ročního obratu a identifikoval, že rámcových programů se účastní domácí a zahraniční podniky odlišných velikostních kategorií – u domácích podniků převažují drobné a malé a podniky, u zahraničních podniků velké podniky. Úlohou předloženého příspěvku je zjistit, zdali má tato skutečnost i geografickou dimenzi, tj. zdali existují rozdíly mezi jednotlivými kraji České republiky.

Z dat k programu Horizont Evropa (k 15. září 2022) zatím nelze – vzhledem k 76 podnikovým účastem s celkovým příspěvkem EU ve výši 26,5 mil. € – vyvozovat závěry. Naopak v případě 7. rámcového programu a programu Horizont 2020 si jistých pravidelností povšimnout lze. V 7. rámcovém programu podniky se sídlem v Praze získaly 38 % příspěvku EU tuzemským podnikům (tj. 29,6 mil. €), v programu Horizont 2020 pak 58 % (tj. 73,4 mil. €). Podíváme-li se na strukturu podniků se sídlem v Praze a strukturu podniků zúčastnivších se rámcových programů za celou ČR, nenajdeme – vzhledem k významu zastoupení Prahy – zásadní rozdíly mezi oběma strukturami.

V případě Jihomoravského kraje byl tento podíl 23 % (pro 7. RP, tj. 18,2 mil. €), resp. 17 % (pro H2020, tj. 21,5 mil. €). Struktura podniků zúčastnivších se rámcových programů se sídlem v Jihomoravském kraji se od struktury podniků za celou ČR v několika případech výrazněji odlišuje. Prvním případem je vyšší zastoupení středních podniků v domácím vlastnictví (podniků s obratem 300 mil. Kč až 1,5 mld. Kč) a druhým případem pak vysoké zastoupení drobných podniků (podniků s obratem do 59,9 mil. Kč) mezi podniky v zahraničním vlastnictví.

Nadprůměrnou účast drobných a malých podniků (tj. podniků s ročním obratem do 299,9 mil. Kč) v domácím vlastnictví v 7. RP vykázaly kraje Pardubický, Středočeský, Liberecký, Olomoucký a Královéhradecký. V programu Horizont 2020 pak šlo o kraje Královéhradecký, Zlínský, Olomoucký a Středočeský. V uvedených krajích se drobné a malé podniky v domácím vlastnictví podílely více než 3/5 na příspěvku Evropské unie podnikům.

Středně velké podniky v domácím vlastnictví byly nadprůměrně zastoupeny v 7. RP v krajích Jihočeském, Zlínském, Olomouckém a již zmiňovaném Jihomoravském. V programu H2020 pak v krajích Pardubickém, Moravskoslezském, Libereckém a Jihočeském. V těchto krajích byly středně velké podniky zastoupeny více než 30 % na příspěvku Evropské unie podnikům.

V programu Horizont 2020 byla doménou velkých podniků (tj. podniků s obratem 1,5 mld. Kč a vyšším) v domácím vlastnictví Praha. Naopak v 7. RP byly domácí velké podniky nejvíce zastoupeny v krajích Libereckém, Moravskoslezském, Plzeňském a Jihočeském – podílely se 1/7 až 1/10 na příspěvku Evropské unie tamějším zúčastněným podnikům.

Velké zahraniční podniky byly mezi účastníky 7. RP i programu Horizont 2020 nejvíce zastoupeny v krajích Vysočina, Plzeňském a hl. m. Praze; pouze v případě programu H2020 se přidává i Jihočeský kraj.

Při pohledu na geografický obraz podnikové účasti v rámcových programech si lze povšimnout, že velikostní a vlastnická struktura podniků, které se účastní rámcových programů, je více méně stabilní v Praze a Jihomoravském kraji. Struktura účastníků se sídlem v ostatních krajích ČR je ve srovnání s Prahou a Jihomoravským krajem proměnlivější.

 

HE_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220915_var.jpg

 

H2020_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220517_var.jpg

 

FP7_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20210430_var.jpg

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 1. listopadu 2022

Více aktualit

Jak je na tom AV ČR v získávání podpory z programu HE? Tři čtvrtiny finanční podpory putují jen do sedmi ústavů.

18.07.2024

Akademie věd ČR (AV ČR) patří v ČR mezi klíčové instituce v systému výzkumu, vývoje a inovací. V dosavadním průběhu programu Horizont Evropa v období 2021 – 06/2024 jsou ústavy a další pracoviště AV ČR zapojeny do 135 financovaných projektů. Nárokovaná podpora AV ČR na...

ČR si nárokuje z programů HE a Euratom 405 mil. EUR

11.07.2024

ČR si v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa a programu Euratom nárokuje 405 mil. €. Více než polovina těchto prostředků míří do Prahy - 203 mil. €. Necelá čtvrtina nárokované podpory pro ČR putuje do Jihomoravského kraje - 95 mil. €.  Největšími příjemci finančních...

Zapojení středoevropských účastníků programu HE do výzkumných konsorcií

09.07.2024

Předchozí příspěvek z 27. června 2024 se zabýval zapojením tuzemských vysokých škol, výzkumných institucí a podniků v roli účastníků do výzkumných konsorcií ve II. pilíři programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). Přitom se snažil zjistit, v kým koordinovaných...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034