Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Velikostní struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech II.

24.10.2022

Příspěvek ze 14. října 2022 stručně hodnotil velikostní strukturu účasti tuzemských podniků v rámcových programech podle počtu zaměstnanců. Navazující příspěvek představuje čtenáři velikostní strukturu těchto podniků podle výše jejich ročního obratu. Opět je přidáno i hledisko institucionálního sektoru neboli vlastnictví, neboť i zde platí, že rámcových programů se účastní domácí a zahraniční podniky odlišných velikostních kategorií. Hodnoceni jsou pouze účastníci typu „příjemce“ (beneficiary), kteří mají s Evropskou komisí podepsánu grantovou dohodu nebo probíhá příprava k jejímu podpisu. Poněvadž jsou hodnoceny tři po sobě jdoucí rámcové programy, je pro nás rozhodující velikostní kategorie podniku v době ukončení programu. To znamená pro 7. rámcový program rok 2014; pro program Horizont 2020 rok 2020, neboť databáze MagnusWeb, provozovaná společností Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., v době zpracování tohoto příspěvku nedisponuje údaji ze závěrek zúčastnivších se podniků za rok 2021. V případě aktuálního programu Horizont Evropa vycházíme rovněž z údajů pro rok 2020.

 

RP_podniky_obrat_ucasti_20221013.jpg

RP_podniky_obrat_EUprispevek_20221013.jpg

 

Mezi podniky v domácím vlastnictví z hlediska ročního obratu převažují kategorie drobných (s ročním obratem do 59,9 mil. Kč) a malých podniků (roční obrat ve výši 60–299,9 mil. Kč). Na celkovém počtu účastí domácích podniků se tyto podniky ve všech třech sledovaných rámcových programech podílely čtyřmi pětinami. Z hlediska výše příspěvku Evropské unie převažovaly v 7. rámcovém programu a programu Horizont 2020 mezi podniky v domácím vlastnictví drobné a malé podniky (opět zhruba s podílem 3/4, resp. 4/5). Naopak programu Horizont Evropa jsou v době zpracování tohoto příspěvku rovnoměrně zastoupeny drobné, malé i velké domácí podniky. I v tomto kritériu si lze povšimnout, že mezi podniky v domácím vlastnictví klesá účast středně velkých podniků (tj. podniků s ročním obratem mezi 300 mil. a 1,5 mld. Kč).

Mezi zahraničními podniky z hlediska počtu účastí převažují ve všech třech sledovaných rámcových programech velké podniky, tj. podniky s ročním obratem nad 1,5 mld. Kč. Převaha velkých podniků mezi zahraničními podniky je zřejmá zejména v programech Horizont 2020 a Horizont Evropa v ukazateli výše příspěvku Evropské unie. V programu Horizont 2020 do velkých podniků směřovaly 2/3 příspěvku Evropské unie podnikům v zahraničním vlastnictví. V případě programu Horizont Evropa šlo o jednu polovinu. Naopak v 7. rámcovém programu byly mezi zahraničními podniky jednotlivé velikostní kategorie zastoupeny rovnoměrněji.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 24. října 2022

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky