Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Odvětvová struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech

12.10.2022

K 15. září 2022 ČR vykázala 76 účastí subjektů s právní formou soukromé ziskové společnosti (dále jen „podniků“) v programu Horizont Evropa. Celková výše příspěvku Evropské unie těmto podnikům činila 26,5 milionů €. Tento údaj zahrnuje pouze účastníky typu „příjemce“ (beneficiary), kteří mají s Evropskou komisí podepsánu grantovou dohodu nebo probíhá příprava k jejímu podpisu. Doposud nebyla podrobně zkoumána oborová struktura podniků, které se zúčastnily rámcových programů EU pro výzkum a inovace. Jako hlavní hledisko byl zvolen obor hlavní činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE. Zdroji dat byly nejprve Registr ekonomických subjektů ČSÚ (k 31. květnu 2022) a aktuální snímek databáze MagnusWeb, provozované společností Dun & Bradstreet Czech Republic, a. s. Poněvadž mezi oběma databázemi byly identifikovány jisté rozdíly v uváděných oborech hlavní činnosti podniků zúčastnivších se rámcových programů a zároveň existovaly i rozdíly mezi těmito databázemi a internetovými prezentacemi podniků, přiklonil se autor tohoto příspěvku k vlastnímu přiřazení oborů hlavní činnosti dle kategorizace CZ-NACE právě z podnikových internetových prezentací a výročních zpráv.

Z 21 sekcí oborové klasifikace CZ-NACE největší počet účastí vykázaly podniky s hlavní činností spadající do těchto tří sekcí: zpracovatelského průmyslu, informačních a komunikačních činností a profesních, vědeckých a technických činností. Zhruba čtyři pětiny účastí podniků v programu Horizont Evropa, Horizont 2020 a Sedmém rámcovém programu spadaly právě sem.

RP_podniky_ucasti_obory_20221012.jpg

RP_podniky_obory_EUprispevek_20221012.jpg

Ve zpracovatelském průmyslu v posledních třech rámcových programech dominovaly podniky zaměřené na výrobu počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. V případě programu Horizont Evropa byla druhým nejčastěji zastoupeným průmyslovým odvětvím výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů. V programu Horizont 2020 a Sedmém rámcovém programu pak výroba strojů a zařízení jinde neuvedených (tzn. ostatní strojírenství) a výroba chemických látek a chemických přípravků.

V informačních a komunikačních činnostech zcela dominovaly podniky s činností v oblasti informačních technologií.

V profesních, vědeckých a technických činnostech je možné sledovat mezi rámcovými programy určitý vývoj. V sedmém rámcovém programu v této sekci byly nejvíce zastoupeny podniky s hlavní činností ve výzkumu a vývoji a architektonických a inženýrských činnostech a technických zkouškách a analýzách. V programu Horizont 2020 pak nejvyšší účast vykázaly podniky s hlavní činností zaměřenou na poradenství v oblasti řízení, tzn. různé konzultační a poradenské podniky a podniky zaměřené na přípravu projektových žádostí a správu projektů. Takové podniky v programu Horizont 2020 představovaly zhruba jednu třetinu účastí v této odvětvové sekci. V programu Horizont Evropa jsou podniky zaměřené na výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy a poradenství v oblasti řízení dosud podobně zastoupeny.

Podrobnější informace přinese připravovaná samostatná analýza.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz

Více aktualit

MUNI je lídrem v získávání podpory z programu Horizont Evropa. Dobře si vede ČZU. Jak jsou na tom ostatní české VŠ a univerzity? – podrobná analýza

20.06.2024

Vysokoškolský sektor se bezpochyby podílí rozhodující měrou na celkové účasti ČR v programu Horizont Evropa. V dosavadním průběhu programu Horizont Evropa si český vysokoškolský sektor nárokuje (VŠ a univerzity včetně společných pracovišť univerzit a lékařských fakult ve...

ERC – aktivita a úspěšnost ČR je dlouhodobě nedostatečná. Situace se ale pozvolna zlepšuje, zejména díky mladším výzkumníkům.

13.05.2024

V souvislosti s rámcovými programy pro výzkum a inovace (RP) snad neexistuje nic, co by bylo více sledováno než granty Evropské rady pro výzkum (ERC). ERC financuje od roku 2007 průkopnické projekty (granty) především v základním výzkumu v celé řadě výzkumných oblastí....

ČR v bezpečnostním výzkumu v Horizontu Evropa

03.05.2024

Příspěvek Technologického centra Praha z 8. dubna 2024 informoval o účasti evropských zemí v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022. (EDF pro ČR evidoval 18 účastí s nárokovaným příspěvkem EU 9,7 mil. €.) Navažme na něj a zaměřme se na účast v Klastru 3 – civilní...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034