Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Odvětvová struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech

12.10.2022

K 15. září 2022 ČR vykázala 76 účastí subjektů s právní formou soukromé ziskové společnosti (dále jen „podniků“) v programu Horizont Evropa. Celková výše příspěvku Evropské unie těmto podnikům činila 26,5 milionů €. Tento údaj zahrnuje pouze účastníky typu „příjemce“ (beneficiary), kteří mají s Evropskou komisí podepsánu grantovou dohodu nebo probíhá příprava k jejímu podpisu. Doposud nebyla podrobně zkoumána oborová struktura podniků, které se zúčastnily rámcových programů EU pro výzkum a inovace. Jako hlavní hledisko byl zvolen obor hlavní činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE. Zdroji dat byly nejprve Registr ekonomických subjektů ČSÚ (k 31. květnu 2022) a aktuální snímek databáze MagnusWeb, provozované společností Dun & Bradstreet Czech Republic, a. s. Poněvadž mezi oběma databázemi byly identifikovány jisté rozdíly v uváděných oborech hlavní činnosti podniků zúčastnivších se rámcových programů a zároveň existovaly i rozdíly mezi těmito databázemi a internetovými prezentacemi podniků, přiklonil se autor tohoto příspěvku k vlastnímu přiřazení oborů hlavní činnosti dle kategorizace CZ-NACE právě z podnikových internetových prezentací a výročních zpráv.

Z 21 sekcí oborové klasifikace CZ-NACE největší počet účastí vykázaly podniky s hlavní činností spadající do těchto tří sekcí: zpracovatelského průmyslu, informačních a komunikačních činností a profesních, vědeckých a technických činností. Zhruba čtyři pětiny účastí podniků v programu Horizont Evropa, Horizont 2020 a Sedmém rámcovém programu spadaly právě sem.

RP_podniky_ucasti_obory_20221012.jpg

RP_podniky_obory_EUprispevek_20221012.jpg

Ve zpracovatelském průmyslu v posledních třech rámcových programech dominovaly podniky zaměřené na výrobu počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. V případě programu Horizont Evropa byla druhým nejčastěji zastoupeným průmyslovým odvětvím výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů. V programu Horizont 2020 a Sedmém rámcovém programu pak výroba strojů a zařízení jinde neuvedených (tzn. ostatní strojírenství) a výroba chemických látek a chemických přípravků.

V informačních a komunikačních činnostech zcela dominovaly podniky s činností v oblasti informačních technologií.

V profesních, vědeckých a technických činnostech je možné sledovat mezi rámcovými programy určitý vývoj. V sedmém rámcovém programu v této sekci byly nejvíce zastoupeny podniky s hlavní činností ve výzkumu a vývoji a architektonických a inženýrských činnostech a technických zkouškách a analýzách. V programu Horizont 2020 pak nejvyšší účast vykázaly podniky s hlavní činností zaměřenou na poradenství v oblasti řízení, tzn. různé konzultační a poradenské podniky a podniky zaměřené na přípravu projektových žádostí a správu projektů. Takové podniky v programu Horizont 2020 představovaly zhruba jednu třetinu účastí v této odvětvové sekci. V programu Horizont Evropa jsou podniky zaměřené na výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy a poradenství v oblasti řízení dosud podobně zastoupeny.

Podrobnější informace přinese připravovaná samostatná analýza.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Stručná rekapitulace účasti evropských států v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022

08.04.2024

Poziční dokumenty reagující na veřejnou konzultaci zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027 vyhlášenou Evropskou komisí 1. prosince 2022 často zmiňovaly potřebu provázanosti rámcových programů s ostatními...

Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie – aktualizace březen 2024

18.03.2024

Poziční dokumenty reagující na Evropskou komisí 1. prosince 2022 vyhlášenou veřejnou konzultaci zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027 často zmiňovaly potřebu provázanosti rámcových programů s ostatními...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky