Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Vývoj účasti ČR v RP

11.08.2022

Soubory:

Podíl_účasti_ČR_v _RP_Frank_TC_AVČR.png

Podíl_finanční_podpory_ČR_v _RP_Frank_TC_AVČR.png

ČR se účastní RP v celé šíři jejich témat a typů projektů od počátku 5. RP a program Horizont Evropa (HE) je tedy pátým RP. kterého se česká výzkumná pracoviště účastní bez větších omezení. V našich analytických zprávách jsme publikovali nepříznivé časové řady české účasti v RP.  Na počátku programu HE se zdá, že se tento nepříznivý trend začíná pozvolna měnit a zastoupení českých výzkumných týmů v mezinárodních projektech se začíná pozvolna zvyšovat. Samozřejmě je třeba vzít v úvahu, že RP mají v čase odlišnou strukturu, rozdílné zaměření výzev k podávání návrhů projektů apod., což jistě ovlivňuje možnosti účasti českých výzkumníků a pracovišť ve výzkumných aktivitách a projektech daného RP. Bylo pravidlem, že nastoupený trend české angažovanosti na počátku příslušného RP přetrval až do jeho konce. Zda tomu tak bude i v případě programu HE je otázkou. Podrobněji se českou účastí v programu HE budeme věnovat v dalších analýzách.

Podíl_účasti_ČR_v _RP_Frank_TC_AVČR.png

 

Podíl_finanční_podpory_ČR_v _RP_Frank_TC_AVČR.png

Podíl účasti ČR je kalkulován jako podíl počtu účastí ČR v daném RP k počtu účastí v celém RP. Obdobně je vypočítán podíl finanční podpory pro ČR v daných RP.

Autor: Daniel Frank, TC AV ČR, frank@tc.cz

Více aktualit

Jak je na tom AV ČR v získávání podpory z programu HE? Tři čtvrtiny finanční podpory putují jen do sedmi ústavů.

18.07.2024

Akademie věd ČR (AV ČR) patří v ČR mezi klíčové instituce v systému výzkumu, vývoje a inovací. V dosavadním průběhu programu Horizont Evropa v období 2021 – 06/2024 jsou ústavy a další pracoviště AV ČR zapojeny do 135 financovaných projektů. Nárokovaná podpora AV ČR na...

ČR si nárokuje z programů HE a Euratom 405 mil. EUR

11.07.2024

ČR si v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa a programu Euratom nárokuje 405 mil. €. Více než polovina těchto prostředků míří do Prahy - 203 mil. €. Necelá čtvrtina nárokované podpory pro ČR putuje do Jihomoravského kraje - 95 mil. €.  Největšími příjemci finančních...

Zapojení středoevropských účastníků programu HE do výzkumných konsorcií

09.07.2024

Předchozí příspěvek z 27. června 2024 se zabýval zapojením tuzemských vysokých škol, výzkumných institucí a podniků v roli účastníků do výzkumných konsorcií ve II. pilíři programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). Přitom se snažil zjistit, v kým koordinovaných...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034