Zpět

Vyšlo Echo 3-4 2021

01.11.2021

Soubory:

Echo_3_4_2021_web.pdf

Echo-03-04-2024 priloha WEB.pdf

Poslední letošní Echo (č. 3-4/2021) vychází tradičně s rozsáhlou Zprávou o účasti ČR v H2020. Jedná se o 7. zprávu, která vychází z údajů dostupných k červnu 2021. Zpráva je založena převážně na mezinárodních srovnávacích analýzách, kdy jsou porovnávány hodnoty vybraných indexů účasti ČR s hodnotami ostatních členských států EU.  Je doplněna o analýzu  publikačních výstupů spojených s programem H2020 a nově obsahuje stručné hodnocení účasti hodnotitelů předkládaných projektů do výzev H2020. Oproti zprávám z minulých let je větší pozornost věnována statistikám účasti jednotlivých sektorů institucí z ČR.

Vlastní Echo se ve 3 článcích nám. ministra MŠMT P. Velčovského věnuje tématu synergií. Další příspěvky uvádějí stručnou charakteristiku 38 evropských partnerství Horizontu Evropa či informace o výsledcích 1. výzvy  European Green Deal roku 2021.

Echo i Příloha jsou ke stažení, viz níže.

 

 

Více aktualit

Které tuzemské podniky nejvíce čerpaly veřejné prostředky na výzkumné, vývojové a inovační aktivity?

02.03.2023

Článek v časopise Inovační podnikání a transfer technologií č. 1/2023, vydávaném Asociací inovačního podnikání ČR z. s., identifikoval 2 500 tuzemských podniků, které v období 2007–2022 dohromady čerpaly 41 mld. Kč z veřejných prostředků na podporu svých výzkumných, vývojových...

Jak vypadá koordinace projektů v programu Horizont Evropa. Přibližuje se ČR výzkumně vyspělým zemím EU?

05.02.2023

Statistiky, které se týkají koordinace projektů, jsou jakýmsi evergreenem mnoha analýz, které se zabývají monitoringem účasti v RP. Některé z nich jsme již prezentovali prostřednictvím tohoto webového portálu. V příspěvku publikovaném v polovině...

Struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech podle data jejich vzniku

20.01.2023

Předchozí příspěvky z podzimu 2022 se zabývaly oborovou, velikostní a geografickou strukturou podniků účastnících se rámcových programů. Neopominutelným údajem je i stáří, resp. rok vzniku, těchto podniků. Např. Rakouská společnost na podporu výzkumu (FFG) ve své evaluaci...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky