Národní informační centrum pro evropský výzkum

Užitečné odkazy

Analýza rozdílů ve výkonnosti zemí EU1-3 a EU-15 v rámcových programech EU

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/641542/EPRS_IDA(2020)641542_EN.pdf

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky