Národní informační centrum pro evropský výzkum

Mezinárodní studie a monitoring

Hodnotící a monitorovací zprávy a analýzy jsou důležitým podkladem pro úspěšný průběh rámcových programů a rozvoj výzkumných systémů v rámci Evropského výzkumného prostoru. V této sekci informujeme zpravidla o hodnotících a monitorovacích  zprávách, které byly zpracovány nebo zadány ke zpracování Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace při Evropské komisi. Budou zde soustřeďovány klíčové podklady, které se týkají dalšího rozvoje RP a hodnocení výzkumných systémů EK. Evaluační dokumenty se nebudou týkat pouze probíhajícího programu Horizont Evropa, ale také zpráv hodnotící provádění a dopadů předchozích rámcových programů.Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034