Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Proběhl 21. ročník konference CZEDER

28.02.2024

Technologické centrum Praha ve spolupráci s MŠMT uspořádalo 27. února 2024 tradiční konferenci České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2024). 

Konferenci zahájil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller.

Dopolední sekce byla zaměřena na ohlédnutí za první polovinou programu Horizont Evropa a na jeho strategický výhled očima zástupkyně EK Joanny Drake. Cíle a zaměření Společného výzkumného centra JRC představila Saala Saastamoinen. Aktivity, které umožní plně využít potenciál České republiky v mezinárodní výzkumné spolupráci, osvětlila Lucie Núňez Tayupanta z MŠMT. Sekci doplnila panelová diskuse zástupců AV ČR, MŠMT, Úřadu vlády a Konference rektorů.

Během odpolední sekce zástupce EK i řečníci v návazném panelu představili a zhodnotili vybrané nové nástroje v oblasti implementace programu Horizont Evropa. 

Konferenci navštívilo přes 150 účastníků, kteří pozitivně hodnotili i posterovou sekci s příklady úspěšných českých koordinátorů nebo účastníků projektů Horizont Evropa.

Na webových stránkách konference je možnost zhlédnout posterovou sekci i fotografie z akce.

Na YouTube kanále TC Praha je zveřejněn záznam konference i krátké promo video.

Prezentace z konference:

Salla Saastamoinen

Lucie Núňez Tayupanta

Daniel Frank

Ulrich Genschel 

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034