Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Kterých složek programu Horizont Evropa se tuzemské subjekty účastní více a kterých méně? II.

26.05.2023

Příspěvek z 15. května 2023 porovnával tuzemskou účast v programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) na úrovni pilířů i jednotlivých složek, resp. klastrů, s programem HE jako celkem. Přitom se odvolával na zprávu o účasti Rakouska v programu HE z února 2023. V této zprávě vydané Rakouskou společností na podporu výzkumu (FFG) je na s. 9 a 10 účast rakouských subjektů hodnocena až do úrovně jednotlivých témat II. pilíře.

Potřeba podrobnějšího pohledu na účast v jednotlivých složkách programu HE byla zmiňována i v pozičních dokumentech, které reagovaly na veřejnou konzultaci Evropské komise ze dne 1. prosince 2022 zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027. Široké nastavení klastrů ve II. pilíři se v pozičních dokumentech nesetkávalo s pozitivní odezvou (např. klastr 5 zahrnující témata klimatu, energetiky a dopravy či klastr 6 zahrnující přírodní zdroje, zemědělství, potraviny, bioekonomiku a životní prostředí).

Inspirujme se tedy, navažme na předchozí příspěvky (z 8. a 15. května 2023) a podívejme se na tematickou strukturu tuzemské účasti ve II. pilíři. Pro vytvoření tohoto srovnání byla využita databáze Evropské komise eCORDA k 26. dubnu 2023. II. pilíř jako celek vykázal 390 tuzemských účastí a tuzemské organizace nárokovaly čistý příspěvek EU ve výši 143 milionů €.

 

HE2_CZ_ucasti_20230426.jpg

 

Tuzemské subjekty se nejvíce účastnily témat v oblasti zdravotnického výzkumu (49 účastí, tj. 13 % všech tuzemských účastí ve II. pilíři), dopravy (40 účastí, tj. 10 %), zajištění potravinové bezpečnosti a odolnosti (tzv. strategie „z farmy na vidličku“), vč. rozvoje komunit a opatření v oblasti klimatu (35 účastí, tj. 9 %), energetiky (28 účastí, tj. 7 %) a biodiverzity, cirkulární ekonomiky a životního prostředí (rovněž 28 účastí, tj. 7 %).

Tuzemské subjekty ve II. pilíři dohromady koordinovaly 21 projektů. Nejvíce koordinací (dohromady 4) vykázaly společné podniky v letectví – 2 pro čisté letectví a 2 pro jednotné evropské nebe. 3 koordinace vykázalo téma zajištění potravinové bezpečnosti a odolnosti (tzv. strategie „z farmy na vidličku“), vč. rozvoje komunit a opatření v oblasti klimatu. Po dvou koordinacích byla zastoupena témata zdravotnického výzkumu, datové politiky a inovací a klimatu (v rámci klastru 5).

 

HE2_CZ_EUprispevek_20230426.jpg

 

Nejvyšší čistý příspěvek EU nárokovali tuzemští účastníci ve zdravotnickém výzkumu (19,6 mil. €, tj. 14 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům II. pilíře) a ve společném podniku pro čisté letectví (17,6 mil. €, tj. 12 %). Více než 10 milionů € nárokovali tuzemští účastníci v tématu zajištění potravinové bezpečnosti a odolnosti (tzv. strategie „z farmy na vidličku“), vč. rozvoje komunit a opatření v oblasti klimatu (13,7 mil. €, tj. 10 %) a v tématu dopravy (11,1 mil. €, tj. 8 %).

 

HE2_CR_cerpani_20230426.jpg

 

V rámci II. pilíře tuzemské subjekty dohromady nárokovaly 1,1 % veškerého čistého příspěvku EU. Na úrovni témat je situace následující. Výrazně nadprůměrný čistý příspěvek EU tuzemští účastníci nárokovali v tématech

  • konvergence médií a sociálních médií (2 tuzemští účastníci si nárokovali 5,9 % veškerého čistého příspěvku EU v tomto tématu),
  • letectví – společné podniky jednotného evropského nebe (SESAR3; 4,2 %) a čistého letectví (2,7 %),
  • železniční dopravy (2,7 %),
  • vynořujících se a přelomových technologií (2,4 %, ale při 2 tuzemských účastech)
  • a datové politiky a inovací (2 %).

Naopak výrazně pod průměrem jsou témata čistého vodíku, vesmírného výzkumu a průmyslu.

 

Shrnutí: Z hlediska témat II. pilíře programu Horizont Evropa se tuzemské subjekty nejčastěji účastnily zdravotnického výzkumu, výzkumu v oblasti dopravy (obecně, i konkrétně letectví), potravinové bezpečnosti (vč. rozvoje komunit a opatření v oblasti klimatu), energetiky, biodiverzity, cirkulární ekonomiky a životního prostředí. Nadprůměrné zastoupení má ČR ve výzkumu letectví, železniční dopravy a datové politiky. Naopak výrazně pod průměrem je v tématech průmyslu, výzkumu vesmíru a čistého vodíku.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 26. května 2023

Více aktualit

České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2024

16.11.2023

21. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER) s podtitulem Střednědobé hodnocení a strategický výhled do budoucnosti programu Horizont Evropa se uskuteční dne 27. února 2024 v Praze. Konferenci pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci...

Výzva ERA 2024 otevřena

10.12.2023

Dne 6. prosince 2023 byla otevřena výzva ERA na rok 2024, která obsahuje celkem 9 témat. Jejich přehled s přímými odkazy na FTOP a s předpokládanými počty financovaných projektů, naleznete v přiložené tabulce. Výzva je otevřena do 12. března 2024 do 17:00 hod. Jedná se...

Evropská komise vyzývá vědce k vyjádření se k rizikům v mezinárodní spolupráci

08.12.2023

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou podstatou výzkumu světové úrovně. S rostoucím geopolitickým napětím jsou však evropští výzkumníci a akademici stále více konfrontováni s riziky při mezinárodní spolupráci. Je důležité, aby evropské výzkumné organizace měly...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky