Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Kterých složek programu Horizont Evropa se tuzemské subjekty účastní více a kterých méně? II.

26.05.2023

Příspěvek z 15. května 2023 porovnával tuzemskou účast v programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) na úrovni pilířů i jednotlivých složek, resp. klastrů, s programem HE jako celkem. Přitom se odvolával na zprávu o účasti Rakouska v programu HE z února 2023. V této zprávě vydané Rakouskou společností na podporu výzkumu (FFG) je na s. 9 a 10 účast rakouských subjektů hodnocena až do úrovně jednotlivých témat II. pilíře.

Potřeba podrobnějšího pohledu na účast v jednotlivých složkách programu HE byla zmiňována i v pozičních dokumentech, které reagovaly na veřejnou konzultaci Evropské komise ze dne 1. prosince 2022 zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027. Široké nastavení klastrů ve II. pilíři se v pozičních dokumentech nesetkávalo s pozitivní odezvou (např. klastr 5 zahrnující témata klimatu, energetiky a dopravy či klastr 6 zahrnující přírodní zdroje, zemědělství, potraviny, bioekonomiku a životní prostředí).

Inspirujme se tedy, navažme na předchozí příspěvky (z 8. a 15. května 2023) a podívejme se na tematickou strukturu tuzemské účasti ve II. pilíři. Pro vytvoření tohoto srovnání byla využita databáze Evropské komise eCORDA k 26. dubnu 2023. II. pilíř jako celek vykázal 390 tuzemských účastí a tuzemské organizace nárokovaly čistý příspěvek EU ve výši 143 milionů €.

 

HE2_CZ_ucasti_20230426.jpg

 

Tuzemské subjekty se nejvíce účastnily témat v oblasti zdravotnického výzkumu (49 účastí, tj. 13 % všech tuzemských účastí ve II. pilíři), dopravy (40 účastí, tj. 10 %), zajištění potravinové bezpečnosti a odolnosti (tzv. strategie „z farmy na vidličku“), vč. rozvoje komunit a opatření v oblasti klimatu (35 účastí, tj. 9 %), energetiky (28 účastí, tj. 7 %) a biodiverzity, cirkulární ekonomiky a životního prostředí (rovněž 28 účastí, tj. 7 %).

Tuzemské subjekty ve II. pilíři dohromady koordinovaly 21 projektů. Nejvíce koordinací (dohromady 4) vykázaly společné podniky v letectví – 2 pro čisté letectví a 2 pro jednotné evropské nebe. 3 koordinace vykázalo téma zajištění potravinové bezpečnosti a odolnosti (tzv. strategie „z farmy na vidličku“), vč. rozvoje komunit a opatření v oblasti klimatu. Po dvou koordinacích byla zastoupena témata zdravotnického výzkumu, datové politiky a inovací a klimatu (v rámci klastru 5).

 

HE2_CZ_EUprispevek_20230426.jpg

 

Nejvyšší čistý příspěvek EU nárokovali tuzemští účastníci ve zdravotnickém výzkumu (19,6 mil. €, tj. 14 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům II. pilíře) a ve společném podniku pro čisté letectví (17,6 mil. €, tj. 12 %). Více než 10 milionů € nárokovali tuzemští účastníci v tématu zajištění potravinové bezpečnosti a odolnosti (tzv. strategie „z farmy na vidličku“), vč. rozvoje komunit a opatření v oblasti klimatu (13,7 mil. €, tj. 10 %) a v tématu dopravy (11,1 mil. €, tj. 8 %).

 

HE2_CR_cerpani_20230426.jpg

 

V rámci II. pilíře tuzemské subjekty dohromady nárokovaly 1,1 % veškerého čistého příspěvku EU. Na úrovni témat je situace následující. Výrazně nadprůměrný čistý příspěvek EU tuzemští účastníci nárokovali v tématech

  • konvergence médií a sociálních médií (2 tuzemští účastníci si nárokovali 5,9 % veškerého čistého příspěvku EU v tomto tématu),
  • letectví – společné podniky jednotného evropského nebe (SESAR3; 4,2 %) a čistého letectví (2,7 %),
  • železniční dopravy (2,7 %),
  • vynořujících se a přelomových technologií (2,4 %, ale při 2 tuzemských účastech)
  • a datové politiky a inovací (2 %).

Naopak výrazně pod průměrem jsou témata čistého vodíku, vesmírného výzkumu a průmyslu.

 

Shrnutí: Z hlediska témat II. pilíře programu Horizont Evropa se tuzemské subjekty nejčastěji účastnily zdravotnického výzkumu, výzkumu v oblasti dopravy (obecně, i konkrétně letectví), potravinové bezpečnosti (vč. rozvoje komunit a opatření v oblasti klimatu), energetiky, biodiverzity, cirkulární ekonomiky a životního prostředí. Nadprůměrné zastoupení má ČR ve výzkumu letectví, železniční dopravy a datové politiky. Naopak výrazně pod průměrem je v tématech průmyslu, výzkumu vesmíru a čistého vodíku.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 26. května 2023

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky