Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Velikostní struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech II.

24.10.2022

Příspěvek ze 14. října 2022 stručně hodnotil velikostní strukturu účasti tuzemských podniků v rámcových programech podle počtu zaměstnanců. Navazující příspěvek představuje čtenáři velikostní strukturu těchto podniků podle výše jejich ročního obratu. Opět je přidáno i hledisko institucionálního sektoru neboli vlastnictví, neboť i zde platí, že rámcových programů se účastní domácí a zahraniční podniky odlišných velikostních kategorií. Hodnoceni jsou pouze účastníci typu „příjemce“ (beneficiary), kteří mají s Evropskou komisí podepsánu grantovou dohodu nebo probíhá příprava k jejímu podpisu. Poněvadž jsou hodnoceny tři po sobě jdoucí rámcové programy, je pro nás rozhodující velikostní kategorie podniku v době ukončení programu. To znamená pro 7. rámcový program rok 2014; pro program Horizont 2020 rok 2020, neboť databáze MagnusWeb, provozovaná společností Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., v době zpracování tohoto příspěvku nedisponuje údaji ze závěrek zúčastnivších se podniků za rok 2021. V případě aktuálního programu Horizont Evropa vycházíme rovněž z údajů pro rok 2020.

 

RP_podniky_obrat_ucasti_20221013.jpg

RP_podniky_obrat_EUprispevek_20221013.jpg

 

Mezi podniky v domácím vlastnictví z hlediska ročního obratu převažují kategorie drobných (s ročním obratem do 59,9 mil. Kč) a malých podniků (roční obrat ve výši 60–299,9 mil. Kč). Na celkovém počtu účastí domácích podniků se tyto podniky ve všech třech sledovaných rámcových programech podílely čtyřmi pětinami. Z hlediska výše příspěvku Evropské unie převažovaly v 7. rámcovém programu a programu Horizont 2020 mezi podniky v domácím vlastnictví drobné a malé podniky (opět zhruba s podílem 3/4, resp. 4/5). Naopak programu Horizont Evropa jsou v době zpracování tohoto příspěvku rovnoměrně zastoupeny drobné, malé i velké domácí podniky. I v tomto kritériu si lze povšimnout, že mezi podniky v domácím vlastnictví klesá účast středně velkých podniků (tj. podniků s ročním obratem mezi 300 mil. a 1,5 mld. Kč).

Mezi zahraničními podniky z hlediska počtu účastí převažují ve všech třech sledovaných rámcových programech velké podniky, tj. podniky s ročním obratem nad 1,5 mld. Kč. Převaha velkých podniků mezi zahraničními podniky je zřejmá zejména v programech Horizont 2020 a Horizont Evropa v ukazateli výše příspěvku Evropské unie. V programu Horizont 2020 do velkých podniků směřovaly 2/3 příspěvku Evropské unie podnikům v zahraničním vlastnictví. V případě programu Horizont Evropa šlo o jednu polovinu. Naopak v 7. rámcovém programu byly mezi zahraničními podniky jednotlivé velikostní kategorie zastoupeny rovnoměrněji.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 24. října 2022

Více aktualit

Vyšlo speciální číslo časopisu Echo

22.01.2024

Analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu ECHO v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha (dříve TC AV ČR). Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti...

Revidovaná šablona pro Osvědčení o finančních výkazech

21.02.2024

Evropská komise zveřejnila revidovanou šablonu pro Osvědčení o finančních výkazech (Certificate on the Financial Statement, CFS). Aktuální verze 2.0 obsahuje oproti původní verzi detailní postupy auditora (Agreed-upon Procedures). Svou nynější podobou se tak šablona více...

Podcast: O Expertní skupině ERC se Zdeňkem Strakošem

21.02.2024

Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky