Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Velikostní struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech

14.10.2022

Předchozí příspěvek z 12. října 2022 stručně hodnotil odvětvovou strukturu účasti tuzemských podniků v rámcových programech. Cílem tohoto příspěvku je navázat a představit čtenáři velikostní strukturu těchto podniků podle počtu zaměstnanců. Přidáno je i hledisko institucionálního sektoru neboli vlastnictví, neboť rámcových programů se účastní domácí a zahraniční podniky odlišných velikostních kategorií. Opět jsou hodnoceni pouze účastníci typu „příjemce“ (beneficiary), kteří mají s Evropskou komisí podepsánu grantovou dohodu nebo probíhá příprava k jejímu podpisu. Poněvadž hodnotíme tři po sobě jdoucí rámcové programy, je pro nás rozhodující velikostní kategorie podniku v době ukončení programu. To znamená pro 7. rámcový program rok 2014; pro program Horizont 2020 rok 2020, neboť databáze MagnusWeb, provozovaná společností Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., v době zpracování tohoto příspěvku nedisponuje údaji ze závěrek zúčastnivších se podniků za rok 2021. V případě aktuálního programu Horizont Evropa vycházíme rovněž z údajů pro rok 2020.

Z hlediska vlastnictví dominují ve všech třech rámcových programech podniky v domácím vlastnictví. V 7. rámcovém programu a programu Horizont 2020 vykázaly zhruba dvě třetiny všech účastí, v programu Horizont Evropa (k 15. září 2022) pak tři pětiny všech účastí. I v případě příspěvku Evropské unie se zastoupení podniků v domácím vlastnictví pohybuje okolo 60 %. Účast tuzemských veřejných podniků v rámcových programech je zanedbatelná.

RP_podniky_zam_ucasti_20221013.jpg

RP_podniky_zam_EUprispevek_20221013.jpg

 

Mezi podniky v domácím vlastnictví převažovala kategorie drobných a malých podniků (tj. podniky v kategoriích neuvedeno, 0-9 zaměstnanců a 10-49 zaměstnanců). Na celkovém počtu účastí domácích podniků se drobné a malé podniky dohromady podílejí z více než poloviny – v programu Horizont 2020 ze dvou třetin, v dosavadní části programu Horizont Evropa 71 %. Podobné tvrzení platí i v případě výše příspěvku Evropské unie, avšak v případě programu Horizont Evropa jsou drobné a malé podniky mezi domácími podniky zastoupeny jen z 56 %. Zároveň si lze povšimnout, že mezi podniky v domácím vlastnictví klesá účast středně velkých podniků (tj. podniků s 50-249 zaměstnanci).

Naopak mezi podniky v zahraničním vlastnictví převažovaly velké podniky, tj. podniky s více než 250 zaměstnanci. Na celkovém počtu účastí podniků v zahraničním vlastnictví se ve všech třech rámcových programech podílely přibližně polovinou. U výše příspěvku Evropské unie se jejich zastoupení pohybovalo od 59 % v 7. rámcovém programu, přes 74 % v programu Horizont 2020, po 54 % v programu Horizont Evropa. Druhou nejčastěji zastoupenou velikostní kategorií u podniků v zahraničním vlastnictví jsou v případě programu Horizont Evropa středně velké podniky (50–249 zam.), stejně jako v případě 7. rámcového programu. Naopak v programu Horizont 2020 byly druhou nejčastěji zastoupenou kategorií zahraničních podniků drobné a malé podniky.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 14. října 2022

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky