Národní informační centrum pro evropský výzkum

Programové výbory Horizont Evropa

Programové výbory jsou nástrojem pro monitoring implementace a kontrolu nad prováděním rámcového programu členskými státy EU. Členové programových výborů zastávají a prosazují zájmy ČR, které mají přispět k vyššímu zapojení českých subjektů do rámcového programu EU, aktuálně 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027) a jej doplňujícího programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu EURATOM (2021–2025).

Členy programových výborů jmenuje MŠMT z pozice ústředního orgánu státní správy ČR, jež odpovídá za účast ČR v rámcových programech. Jedním ze členů delegace ČR do tematických konfigurací programových výborů je vždy rovněž Národní kontaktní bod (NCP) pro relevantní oblast výzkumu a inovací.

 

Delegáti programových výborů

ERC a MSCA - Lyudmyla Tysyachna  - Technologické centrum Praha
Výzkumné infrastruktury - Naďa Witzanyová - Technologické centrum Praha
Klastr 1 - Jan Polák - 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Klastr 2 - Silvie Stanická - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Klastr 3 - Michaela Ceklová - Ministerstvo vnitra 
Klastr 4 - 
Daniel Všetečka - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klastr 5 - 
Tereza Čížková - Ministerstvo dopravy
Klastr 6 - 
Šárka Štejnarová - Ministerstvo zemědělství
EIC, Evropské inovační ekosystémy -
Táňa Hálová Perglová - Technologická agentura ČR
EIT - 
Zuzana Weisgärberová - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Rozšiřování účasti a posilování ERA - Šárka Brábníková - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
EURATOM fúze - Radomír Pánek - Ústav fyziky plazmatu ČR
EURATOM štěpení - 
Miroslav Hrehor - Centrum výzkumu Řež
Mise rakovina - Aleksi Šedo - CESNET
Mise adaptace na změnu klimatu vč. společenské transformace
         - Klára Křížová - Ministerstvo životního prostředí
         - Radek Pražan - Výzkumný ústav zemědělské techniky
Mise zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
         -
Klára KřížováMinisterstvo životního prostředí
Mise k
limaticky neutrální a chytrá města
         - 
Tereza Čížková - Ministerstvo dopravy
         -
Klára Křížová - Ministerstvo životního prostředí
Mise z
dravá půda a potraviny
         - Lubor Zelený
- VŠÚO Holovousy Mise klimaticky neutrální a chytrá města
Strategický programový výbor - Lucie Nunez a Aneta Kučerová - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

 

Kompletní seznam a kontakty na členy programových výborů najdete zde.

 

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034