Národní informační centrum pro evropský výzkum

Programové výbory Horizont Evropa

Programové výbory jsou nástrojem pro monitoring implementace a kontrolu nad prováděním rámcového programu členskými státy EU. Členové programových výborů zastávají a prosazují zájmy ČR, které mají přispět k vyššímu zapojení českých subjektů do rámcového programu EU, aktuálně 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027) a jej doplňujícího programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu EURATOM (2021–2025).

Členy programových výborů jmenuje MŠMT z pozice ústředního orgánu státní správy ČR, jež odpovídá za účast ČR v rámcových programech. Jedním ze členů delegace ČR do tematických konfigurací programových výborů je vždy rovněž Národní kontaktní bod (NCP) pro relevantní oblast výzkumu a inovací.

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky