Odborné poradní skupiny

Odborné poradní skupiny (OPS) slouží jako odborná základna pro práci členů programových výborů na národní úrovni. Posláním OPS je poskytovat členům jednotlivých konfigurací programového výboru v rámci své odbornosti expertní názor výzkumné a inovační komunity ČR. Členy OPS jmenuje MŠMT na základě nominací výzkumnými a inovačními subjekty či dalšími resorty.

 

 

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky