Národní informační centrum pro evropský výzkum

Odborné poradní skupiny

Odborné poradní skupiny (OPS) slouží jako odborná základna pro práci členů programových výborů na národní úrovni. Posláním OPS je poskytovat členům jednotlivých konfigurací programového výboru v rámci své odbornosti expertní názor výzkumné a inovační komunity ČR. Členy OPS jmenuje MŠMT na základě nominací výzkumnými a inovačními subjekty či dalšími resorty. 

 

V případě zájmu o více informací k aktivitám a členům OPS neváhejte kontaktovat delegáta PV.

 

 

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034