Národní informační centrum pro evropský výzkum

Odborné poradní skupiny

Odborné poradní skupiny (OPS) slouží jako odborná základna pro práci členů programových výborů na národní úrovni. Posláním OPS je poskytovat členům jednotlivých konfigurací programového výboru v rámci své odbornosti expertní názor výzkumné a inovační komunity ČR. Členy OPS jmenuje MŠMT na základě nominací výzkumnými a inovačními subjekty či dalšími resorty.

 

 

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky