Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Echo 4-5/2023

Datum publikování: 05.11.2023

Elektronická forma: Ano

Tištěná forma: Ano

Soubory:

Publikace PDF

Čtvrté vydání časopisu ECHO v letošním roce se z velké části věnuje dopadům programu Horizont 2020 ve formě inovací a klíčových využitelných výsledků, které vzešly z řešení jeho projektů.  V prvním článku jsou uvedeny statistické výstupy dat Platformy inovační radar, které se týkají členských zemí EU a dalších vybraných evropských států. Zvláštní pozornost je upřena na aktuální pozici ČR v této platformě. Druhý článek shrnuje dosavadní výsledky programu Horizont 2020 publikované a zveřejněné v platformě Horizon Results Platform, která je klíčovým nástrojem evropské valorizační politiky a jejímž cílem je zajistit šíření a využívání výsledků projektů evropských programů zaměřených na výzkum a inovace. Zkušenosti s vedením projektu Plus Change sdílí v rozhovoru pro ECHO profesorka Julie Mildorfova Leventon z CZECHGLOBE, která má na starosti jeho koordinaci. Další dva projekty koordinované českými institucemi jsou představeny v příspěvku, který monitoruje působení ČR ve výzvách programu Horizont Evropa pro roky 2021–2022 v Klastru 1 – Zdraví. Toto vydání ECHA ještě doplňují krátká úvaha o rozdílech ve výzkumné, vývojové a inovační výkonnosti nových a starých členských zemí EU, která se promítá i do účasti v RP, a analýza nejcitovanějších českých publikací od roku 1980 do současnosti.

Dvojčíslo 4-5/2023 je ke stažení v přiloženém dokumentu.

Více publikací

Echo č. 1/2024 - Speciál

22.01.2024

Publikace: PDF

Analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu ECHO v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha (dříve TC AV ČR). Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti...

Echo 5-6 / 2022

29.09.2022

Publikace: PDF

Dvojčíslo Echa se stručně vrací k mezinárodní konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě konané v rámci CZ PRES (viz též Echo 1-2/2022). Příspěvek je doplněný rozhovorem se dvěma zástupci organizačního týmu o organizaci konference, ale zejména o návazných...

Duševní vlastnictví v projektech Horizont Evropa

05.05.2023

Publikace: PDF

Brožura z edice Vademecum Horizont Evropa, která se věnuje problematice duševního vlastnictví v projektech programu Horizont Evropa,

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky