Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Echo 4-5/2023

Datum publikování: 05.11.2023

Elektronická forma: Ano

Tištěná forma: Ano

Soubory:

Publikace PDF

Čtvrté vydání časopisu ECHO v letošním roce se z velké části věnuje dopadům programu Horizont 2020 ve formě inovací a klíčových využitelných výsledků, které vzešly z řešení jeho projektů.  V prvním článku jsou uvedeny statistické výstupy dat Platformy inovační radar, které se týkají členských zemí EU a dalších vybraných evropských států. Zvláštní pozornost je upřena na aktuální pozici ČR v této platformě. Druhý článek shrnuje dosavadní výsledky programu Horizont 2020 publikované a zveřejněné v platformě Horizon Results Platform, která je klíčovým nástrojem evropské valorizační politiky a jejímž cílem je zajistit šíření a využívání výsledků projektů evropských programů zaměřených na výzkum a inovace. Zkušenosti s vedením projektu Plus Change sdílí v rozhovoru pro ECHO profesorka Julie Mildorfova Leventon z CZECHGLOBE, která má na starosti jeho koordinaci. Další dva projekty koordinované českými institucemi jsou představeny v příspěvku, který monitoruje působení ČR ve výzvách programu Horizont Evropa pro roky 2021–2022 v Klastru 1 – Zdraví. Toto vydání ECHA ještě doplňují krátká úvaha o rozdílech ve výzkumné, vývojové a inovační výkonnosti nových a starých členských zemí EU, která se promítá i do účasti v RP, a analýza nejcitovanějších českých publikací od roku 1980 do současnosti.

Dvojčíslo 4-5/2023 je ke stažení v přiloženém dokumentu.

Více publikací

Smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa

16.04.2024

Publikace: PDF

Brožura edice Vademecum HE se detailně věnuje problematice smluvních vztahů, se kterými se příjemci grantů setkají před a v průběhu řešení projektů programu Horizont Evropa.      

Echo 2/2024

11.04.2024

Publikace: PDF

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru,...

Echo č. 1/2024 - Speciál

22.01.2024

Publikace: PDF

Analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu ECHO v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha (dříve TC AV ČR). Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky