Národní informační centrum pro evropský výzkum

Informační a publikační činnost

·        Provozujeme specializovaný webový portál k programu Horizont Evropa.

 

·        Pořádáme informační akce pro širokou odbornou veřejnost k vyhlašovaným výzvám programu Horizont Evropa a k problematice související s rámcovými programy (RP).

 

·        Poskytujeme informace o pravidlech financování RP pořádáním pravidelných seminářů a školení v návaznosti na aktualizaci příslušných dokumentů Evropské komise (EK). Jedná se zejména o vysvětlení základních pojmů pro pochopení finančních mechanismů RP, obecná pravidla a základní principy k financování projektů a používané finanční nástroje.

 

·        Pořádáme specializované semináře k finančnímu řízení projektů RP v celém jejich průběhu - od  přípravy projektového návrhu přes jeho podání, hodnocení EK, vlastní realizaci až po následné kontroly.

 

·        Poskytujeme informace a konzultace k oblasti práv k duševnímu vlastnictví a smluvních vztahů (IPR), k problematice otevřeného přístupu k informacím a datům (OA) a transferu znalostí v projektech.

 

·        Průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme účast ČR v rámcových programech EU, zpracováváme studie analyzující jednotlivé aspekty české účasti v těchto programech pro potřeby státní správy či pro potřeby jednotlivých institucí. 

 

·         Vydáváme specializované informační a metodické publikace v edici Vademecum, informativní letáky přibližující odbornou tematiku RP a elektronický zpravodaj.

 

·        Vydáváme v tištěné i elektronické formě časopis Echo, který přináší aktuální informace o rámcových programech, rozhovory s úspěšnými řešiteli, příklady projektů a výsledků v nich dosažených.

 

 ·       V podcastu Horizont Evropa zpovídáme zajímavé hosty a přibližujeme tak důležitá témata a inspirativní příběhy z rámcových programů EU. 

 

 ·       Prostřednictvím krátkých e-learningových videí vysvětlujeme vybrané aspekty programu Horizont Evropa (pravidla účasti, finanční, právní a administrativní řízení projektů, ...).

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034