Národní informační centrum pro evropský výzkum

Příprava a podpis grantové dohody

azprojekt2.png

 

Pokud je projektový návrh hodnocen úspěšně, nastává fáze, ve které je připravována k podpisu Evropskou komisí a konsorciem grantová dohoda.

 

Pokud je projekt vybrán k financování, jsou partneři přizvání do fáze přípravy grantové dohody (grant agreement preparatin, zkráceně GAP). Více informací o grantové dohodě naleznete v sekci Smluvní vztahy.

Žadatelé jsou e-mailem přizváni k vstupu do systému v portálu FTOP, kde jsou naváděni k dalším krokům.

Je třeba pro každou organizaci účastnící se projektu vyplnit údaje týkající se kontaktních osob a rolí, které zastávají. Je třeba specifikovat minimálně:

  • Participant contact (PaCo)
  • Legal entity appointed representative (LEAR)
  • Project Legal Sigantory (PLSIGN)

Přičemž více rolí může zastávat jedna osoba.

 

Za každou organizaci je nutné prostřednictvím portálu podepsat čestné prohlášení (Declaration of Honour) specifikující závazek účastnit se projektu, souhlas s pravidly rámcového programu a vyloučení skutečností, které by zabránili účastnit se projektu (např. bankrot).

Pokud v projektu figurují přidružené subjekty (affiliated entities) je třeba vyplnit také jejich údaje.

 

Nejvíce povinností má v této fázi samozřejmě koordinátor projektu.

 

  • Musí zkontrolovat, že ostatní partneři vyplnili vše správně,
  • stanovit datum začátku projektu,
  • zkontrolovat přepis projektového návrhu do tzv. Description of the Action, které tvoří přílohu grantové dohody, a případně vyjednat s Evropskou komisí změny, pokud jsou potřeba (např. ve složení konsorcia),
  • zkontrolovat rozpočet projektu, reportovací období a vyplnit bakovní údaje,
  • vypořádat se s případnými požadavky, které vzešly z kontroly etických náležitostí projektu.

Pokud všichni splní své povinnosti, Evropská komise připraví návrh grantové dohody. Ten je následně přístupný k podpisu koordinátorovi, který tak učiní prostřednictvím portálu FTOP. Poté grantovou dohodu stvrdí v systému Evropská komise. Od tohoto momentu jsou přizvání ostatní partneři projektu k podpisu přístupových formulářů (accession forms), kterými se připojí ke grantové dohodě. Na podpis mají 30 dní.

Doporučujeme ke shlédnutí video, které celý proces názorně vysvětluje.

 

 

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky