Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Documents to be signed before a project begins

The video describes the period from the official approval of the Horizon Europe project to the actual start of its implementation, the process under which the Grant Agreement and other documents must be signed.

Produced by TC CAS with the support of the project Deepening the Integration of the Research and Innovation Ecosystem of the Czech Republic into the European Research Area and support for intensive international cooperation of research organizations and companies in the Czech Republic in field of research, development and innovation (CZERA) - MS2103, supported by the Ministry of Education, Youth and Sports.

Další videa

24. 2. 2022

Podpis dokumentů před začátkem projektu

24. 2. 2022

Video Vám přiblíží období od oficiálního schválení projektu Horizont Evropa do skutečného zahájení jeho realizace, kdy musí být podepsána Grantová dohoda a další dokumenty. Případné dotazy pište na finance@tc.cz Vydalo TC AV ČR s podporou projektu Prohloubení...

28. 12. 2021

Role na úrovni organizace

28. 12. 2021

Video Vám přináší přehled rolí v organizaci, se kterými se můžete setkat při tvorbě projektového návrhu a následné administraci projektu v programu Horizont Evropa. Případné dotazy pište na finance@tc.cz Vydalo TC AV ČR s podporou projektu Česká republika...

20. 12. 2021

Role na úrovní projektu

20. 12. 2021

Video Vám přináší přehled projektových rolí, se kterými se můžete setkat při administraci projektu v programu Horizont Evropa. Případné dotazy pište na finance@tc.cz Vydalo TC AV ČR s podporou projektu Česká republika v evropském výzkumném prostoru 3 – CZERA...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034