Národní informační centrum pro evropský výzkum

Horizontální aspekty: Otevřený přístup

azprojekt.png

Aspekty týkající se etikygenderové rovnosti a otevřeného přístupu k vědeckým informacím je nutné řešit v průběhu přípravy projektu, ale i po celou dobu jeho řešení.

 

Otevřený přístup

 

Otevřený přístup k vědeckým informacím je jedním z důležitých principů rámcových programů.  Evropská komise se snaží podporovat šíření výsledků výzkumu tak, aby k nim měli přístup všichni výzkumníci bez rozdílu. V rámcovém programu Horizont Evropa nabraly principy otevřeného přístupu ještě větší důležitosti.

 

Již v projektovém návrhu jsou žadatelé o grant povinni rozepsat svoji strategii týkající se otevřeného přístupu v rámci kritéria Excellence. Detaily týkající se šíření výsledků za využití otevřeného přístupu je pak nadále nutné popsat v rámci kritéria Impact.

 

Veškeré informace o pravidlech otevřeného přístupu a aktualitách v této oblasti naleznete v sekci Duševní vlastnictví.

 

Obecné informace o otevřeném přístupu se dozvíte na stránce https://openaccess.cz/.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky