Národní informační centrum pro evropský výzkum

Horizontální aspekty: Gender

azprojekt.png

Aspekty týkající se etikygenderové rovnosti a otevřeného přístupu k vědeckým informacím je nutné řešit v průběhu přípravy projektu, ale i po celou dobu jeho řešení.

 

Gender

 

Evropská komise klade velký důraz na genderovou rovnost v jí podporovaných projektech. Z tohoto důvodu se rozhodla v rámcovém programu Horizont Evropa rozšířit povinnosti příjemců zaručující rovnoměrné genderové zastoupení.

 

Od roku 2022 budou muset mít všichni příjemci z řad veřejných institucí, výzkumných organizací, univerzit a vysokých škol vypracovaný plán genderové rovnosti. Tento plán bude muset být veřejně dostupný, na jeho plnění budou muset instituce vyčlenit odpovídající finanční prostředky, bude nutné pravidelně vykazovat jeho plnění a musí zajišťovat zapojení a školení všech v organizaci.

Základní genderové aspekty v projektech HE jsou shrnuty v českém videu

 

Doporučený obsah plánu genderové rovnosti shrnuje Evropská komise v tomto obrázku:

GEP EC.JPG

 

O plánu genderové rovnosti se více můžete dozvědět například z tohoto webináře Evropské komise.

 

Projektový návrh musí v rámci kritéria Excellence obsahovat popis, jak budou v projektu zohledněny genderové aspekty. Jde především o adekvátní zohlednění žen v rámci výzkumu, studií či sbíraných a měřených dat.

 

Genderové aspekty by pak měly být zohledněny při skládání výzkumných týmů. Genderová rovnost může váš projektový návrh zvýhodnit nad ostatními při rovnosti bodů a přiblížit jej financování.

 

Více o genderové rovnosti ve výzkumu se dozvíte na stránkách našeho partnerského pracoviště Národního kontaktního centra – gender a věda

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky