Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Šablona směrnice o projektovém odměňování 

07.02.2024

Čeští právní a finanční NCP připravili nového průvodce pro české příjemce, který může sloužit jako šablona pro tvorbu interních pravidel organizace pro vyplácení projektových odměn v rámci programu Horizont Evropa. Tento dokument byl navržen s cílem zefektivnit proces výpočtu způsobilých osobních nákladů v rámci projektového odměňování.  

Pokud české instituce používající projektové odměňování zhodnotí, že při výpočtu národní referenční sazby již nadále nechtějí počítat průměry z uzavřených let (tzv. fall-back option), ale budou raději vycházet z objektivních čísel stanovených předem vlastní interní směrnicí, mohou využít těchto vzorových pokynů.  

Dne 13. března 2024 uspořádá TC Praha dvouhodinovou online informační akci, na které podrobněji představí obsah tohoto průvodce. Součástí bude také diskuse se zástupci národních poskytovatelů o možných dopadech implementace této směrnice v jejich programech. Více informací a registraci na akci najdete zde

Více aktualit

Aktualizace Anotované modelové grantové dohody

10.05.2024

S radostí informujeme, že Evropská komise zveřejnila kompletní verzi Anotované modelové grantové dohody (AGA) na Portálu FTO v sekci referenčních dokumentů programu Horizont Evropa: Anotovaný model grantové dohody - AGA. AGA slouží jako doplněk k Modelové...

EK zveřejnila aktualizovanou obecnou MGA pro Horizont Evropa

17.04.2024

Evropská komise zveřejnila novou verzi (verze 1.2) Obecné MGA pro Horizont Evropa. Nová verze je k dispozici na Portálu FTO zde. Aktualizace reflektuje novou aleternativu  umožňující příjemcům v projektech Horizontu Evropa a Euratomu nárokovat si osobní...

Finanční manažerky a manažeři diskutovali o Horizontu Evropa v Třešti

14.04.2024

V reprezentativních prostorách zámku Třešť se uskutečnilo dne 10. dubna již 33. setkání pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management projektů HE/H2020 (FINPRA). V úvodu prezentovali finanční a právní NCP své aktivity (akce, publikace, videa, podcasty a další)...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034