Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Výzva EK ke sdílení zkušeností s H2020 a HE – průběžné a závěrečné hodnocení programů

12.07.2022

V rámci závěrečného hodnocení programu Horizont 2020 žádá Evropská komise o zpětnou vazbu k plánované závěrečné hodnoticí zprávě programu. Tato zpráva má za cíl analyzovat výstupy a dopady celého programu Horizont 2020 v letech 2014–2020. Je prováděna s cílem pomoci při provádění současných výzkumných a inovačních opatření EU a navrhovat opatření budoucí.

Evropská komise vyzývá dále také ke sdílení zkušeností pro účely plánovaného průběžného hodnocení programu Horizont Evropa. Cílem je posoudit první výsledky výzkumných a inovačních činností programu Horizont Evropa financovaných EU v letech 2021–2023.

Zpětnou vazbu lze odevzdat do 29. července 2022 na níže uvedených odkazech:

Veřejné konzultace k návrhům zpráv jsou plánovány na 4. čtvrtletí 2022, zveřejnění konečných verzí je plánováno na 2023/2024.

Více aktualit

Kanada a EU se dohodly na podmínkách asociace k Horizontu Evropa

29.11.2023

Zástupci Kanady a EU oznámili, že finalizovali podmínky asociace k Horizontu Evropa. Očekává se, že v následující měsících proběhnou potřebná interní schválení na obou stranách. Formální podpis dohody by měl následovat v polovině roku 2024 a kanadští výzkumníci a výzkumnice...

Finanční/právní manažeři a manažerky diskutovali o lump sum

14.11.2023

V listopadu proběhlo již 32. setkání Pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management projektů H2020/HE. V úvodu poinformovali finanční a právní NCP o novinkách v Horizontu Evropa. Následovala živá diskuse o zkušenostech se specifiky projektových návrhů financovaných...

Série seminářů Technopolis Group k průběžném hodnocení programu HE

08.11.2023

V rámci průběžné hodnotící studie programu Horizont Evropa pořádá Technopolis Group několik seminářů o průřezových otázkách programu Horizont Evropa se zvláštním zaměřením na pilíř II / klastr 4 a související evropská partnerství. Cílem je diskutovat s vybranými zúčastněnými...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky