Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Výzva EK ke sdílení zkušeností s H2020 a HE – průběžné a závěrečné hodnocení programů

12.07.2022

V rámci závěrečného hodnocení programu Horizont 2020 žádá Evropská komise o zpětnou vazbu k plánované závěrečné hodnoticí zprávě programu. Tato zpráva má za cíl analyzovat výstupy a dopady celého programu Horizont 2020 v letech 2014–2020. Je prováděna s cílem pomoci při provádění současných výzkumných a inovačních opatření EU a navrhovat opatření budoucí.

Evropská komise vyzývá dále také ke sdílení zkušeností pro účely plánovaného průběžného hodnocení programu Horizont Evropa. Cílem je posoudit první výsledky výzkumných a inovačních činností programu Horizont Evropa financovaných EU v letech 2021–2023.

Zpětnou vazbu lze odevzdat do 29. července 2022 na níže uvedených odkazech:

Veřejné konzultace k návrhům zpráv jsou plánovány na 4. čtvrtletí 2022, zveřejnění konečných verzí je plánováno na 2023/2024.

Více aktualit

Prezentace a záznam ze semináře: Finanční a právní aspekty MSCA

01.12.2022

Technologické centrum Praha uspořádalo dne 30. listopadu 2022 online seminář věnovaný finančním a právním aspektům akcí Marie-Skłodowska Curie. Seminář účastníky provedl teorií, praxí i často kladenými dotazy, se kterými se projektoví manažeři při realizaci projektů...

Zpráva Evropského účetního dvora „Synergie mezi H2020 a ESIF“

22.11.2022

Evropský účetní dvůr zveřejnil svoji zprávu k synergiím mezi programem H2020 a Evropskými strukturálními a investičními fondy. Dle zprávy potenciál těchto synergií není dosud plně využíván. To omezuje provádění investic do oblasti výzkumu a inovací a je překážkou snah překlenout...

Komise zveřejnila průvodce k řízení grantů LUMP SUM

27.10.2022

Evropská komise zveřejnila průvodce ke grantům financovaným formou pevné částky (lump sum), který obsahuje praktické informace týkající se managementu těchto grantů. Průvodce je ke stažení zde. Aktuální informace týkající se grantů lump sum (vč. záznamů z...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky