Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Výzva EK ke sdílení zkušeností s H2020 a HE – průběžné a závěrečné hodnocení programů

12.07.2022

V rámci závěrečného hodnocení programu Horizont 2020 žádá Evropská komise o zpětnou vazbu k plánované závěrečné hodnoticí zprávě programu. Tato zpráva má za cíl analyzovat výstupy a dopady celého programu Horizont 2020 v letech 2014–2020. Je prováděna s cílem pomoci při provádění současných výzkumných a inovačních opatření EU a navrhovat opatření budoucí.

Evropská komise vyzývá dále také ke sdílení zkušeností pro účely plánovaného průběžného hodnocení programu Horizont Evropa. Cílem je posoudit první výsledky výzkumných a inovačních činností programu Horizont Evropa financovaných EU v letech 2021–2023.

Zpětnou vazbu lze odevzdat do 29. července 2022 na níže uvedených odkazech:

Veřejné konzultace k návrhům zpráv jsou plánovány na 4. čtvrtletí 2022, zveřejnění konečných verzí je plánováno na 2023/2024.

Více aktualit

Revidovaná šablona pro Osvědčení o finančních výkazech

21.02.2024

Evropská komise zveřejnila revidovanou šablonu pro Osvědčení o finančních výkazech (Certificate on the Financial Statement, CFS). Aktuální verze 2.0 obsahuje oproti původní verzi detailní postupy auditora (Agreed-upon Procedures). Svou nynější podobou se tak šablona více...

Podcast: O Expertní skupině ERC se Zdeňkem Strakošem

21.02.2024

Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je...

Aktualizace seznamu auditorských a konzultačních společností pro Horizont Evropa

20.02.2024

Rádi bychom vás informovali o nejnovější aktualizaci našeho seznamu auditorských a konzultačních společností, jež nabízí podporu a odborné poradenství pro projekty programu Horizont Evropa. Tento aktualizovaný přehled je přístupný na našich webových stránkách, konkrétně...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky