Národní informační centrum pro evropský výzkum

pexels-photo-3184418.jpeg

V této části webu Vám představíme hlavní typy akcí (projektů), se kterými se v programu Horizont Evropa můžete setkat. Jednotlivé akce se mohou lišit druhem financovaných aktivit, výší a formou financování i minimálním počtem partnerů v konsorciu.

 

 

 

  • Výzkumné a inovační akce (Research and innovation action, RIA) jsou projekty realizované konsorcii o minimálním počtu 3 partnerů ze 3 různých členských zemí EU nebo zemí asociovaných k Horizontu Evropa (přičemž minimálně 1 z partnerů musí být z členské země EU). Jedná se o grant, kde je sazba financování jednotně nastavena pro všechny subjekty ve výši 100 % způsobilých nákladů. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant, kdy jsou vykazovány skutečné náklady (real costs), nicméně je možné využít i jednotkové náklady (unit costs), procentní sazbu (flat rate) či pevnou částku (lump sum).
  • Inovační akce (Innovation Action, IA) obsahují aktivity blížící se tržnímu uplatnění. V projektech platí minimální podmínka účasti 3 ze 3 (viz výše). Sazba financování je zde nastavena ve výši 70 % způsobilých nákladů, vyjma neziskových subjektů, kterým je ponecháno 100% financování. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant (viz výše).
  • Koordinační a podpůrné akce (Coordination and Support Action, CSA) přispívají k dosahování cílů programu, většinou však neobsahují výzkumné ani inovační aktivity. Projekty mohou být realizovány i pouze jedním subjektem a využívají jednotné sazby financování 100 % pro všechny subjekty. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant (viz výše).
  • Akce v oblasti inovací a zavádění na trh (Innovation and market deployment action, IMDA) jsou zaměřeny na projekty typu EIC Akcelerátor pro malé a střední podniky, které přicházejí s průlomovými inovacemi a mají tak možnost získat podporu ve formě „blended finance“, tedy kombinace grantu a ekvity (kapitálové investice). Projekty mohou být realizovány pouze jedním malým a středním podnikem a sazba financování grantu dosahuje 70 %.
  • Akce v oblasti odborné přípravy a mobility (Training and mobility action, TMA) představuje granty Marie Skłodowska-Curie (MSCA), které jsou zaměřené především na individuální výzkumné pracovníky s cílem podpořit jejich mobilitu, vzdělávání a profesionální růst. Jedná se o „unit grant“, ve kterém jsou příjemci plně hrazeny jednotkové příspěvky (unit contribution/allowances).
  • Akce Evropské výzkumné rady (ERC) mají za cíl podpořit vynikající výzkumníky a posunout hranice stávajícího poznání. Soustředí se na podporu výzkumu prováděného hlavním řešitelem (principal investigator, PI) a jeho týmu, a jsou ve většině případů realizovány pouze jedním subjektem. Grant ve formě „budget-based“ zajišťuje příjemci 100% financování způsobilých nákladů.

Kromě hlavních typů projektů uvedených výše, se také můžete setkávat s akcemi na spolufinancování programů (Programme co-fund action, CoFund), veřejnými zakázkami (Pre-commercial procurement action, PCP, and Public procurement of innovative solutions action, PPI) a cenami (Prizes).

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky